Cavatina na GPW
Cavatina na GPW
Rozwijaj się z nami

Kariera

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina Holding zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy z muzyką i sztuką, a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
-
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, · współpraca z pozostałymi działami firmy, · wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, · opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, · tworzenie dokumentacji projektowej, · bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, · udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, · co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), · praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, · doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, · znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, · wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, · terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, · umiejętność pracy pod presją czasu, · doświadczenie w pracy zespołowej, · kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, · poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, · biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, · znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, · posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
-
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, · współpraca z pozostałymi działami firmy, · wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, · opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, · tworzenie dokumentacji projektowej, · bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, · udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, · co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), · praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, · doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, · znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, · wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, · terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, · umiejętność pracy pod presją czasu, · doświadczenie w pracy zespołowej, · kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, · poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, · biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, · znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, · posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
-
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, · współpraca z pozostałymi działami firmy, · wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, · opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, · tworzenie dokumentacji projektowej, · bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, · udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, · co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), · praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, · doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, · znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, · wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, · terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, · umiejętność pracy pod presją czasu, · doświadczenie w pracy zespołowej, · kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, · poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, · biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, · znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, · posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
-
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
STARSZY KSIĘGOWY / STARSZA KSIĘGOWA
Starszy księgowy / Starsza księgowa
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT
-
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
Architekt
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, · współpraca z pozostałymi działami firmy, · wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, · opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, · tworzenie dokumentacji projektowej, · bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, · udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, · co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), · praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, · doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, · znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, · wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, · terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, · umiejętność pracy pod presją czasu, · doświadczenie w pracy zespołowej, · kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, · poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, · biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, · znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, · posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
SZUKASZ INNEGO
STANOWISKA?


    Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych podanymi w polityce prywatności.