Rozwijaj się z nami

Kariera

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina Holding zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy z muzyką i sztuką, a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

TAX MANAGER
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
TAX MANAGER
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Koordynowanie złożonych projektów doradczych w obszarze podatków, restrukturyzacji, reorganizacji, due diligence oraz analizy podatkowej zawieranych transakcji etc., • Analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania oraz skutków w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej, • Monitoring zmian w przepisach podatkowych oraz przygotowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, • Informowanie i wdrażanie zmian w zakresie regulacji podatkowych, • Podejmowanie działań zabezpieczających przed ryzykiem podatkowym i finansowym - wdrażanie procedur, • Sporządzanie i monitoring procedur w zakresie MDR, raportowanie MDR , • Analizy finansowe rentowności spółek względem konkurencji, analizy wyników sprzedaży i kosztów, pozyskiwanie dofinansowań i ulg podatkowych, • Reprezentowanie spółek w trakcie kontroli podatkowych przed organami podatkowymi, • Koordynacja sporządzenia z doradcami dokumentacji podatkowej cen transferowych, audyty podatkowe, bieżące doradztwo VAT, CIT, PIT, weryfikacja kalkulacji CIT i VAT, • Kompleksowe świadczenie usług doradztwa podatkowego o charakterze strategicznym i usług analitycznych dla Zarządu.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Podatki, Finanse i rachunkowość), • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie podatkowym (doświadczenie w Big4 – będzie dodatkowym atutem), • Specjalizacja w jednym z obszarów: M&A (transakcje / due diligence / restrukturyzacje / reorganizacje) oraz podatek CIT, • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1/C2), • Wysokie umiejętności analityczne, • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i komunikatywność, • Uprawnienie doradcy podatkowego.
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad, • wysokie umiejętności analityczne, • umiejętność weryfikacji kosztów, • łatwość rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań, • doskonała komunikatywność, umiejętność współpracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
WYMAGANIA
• pozyskiwanie i aktualizacja informacji kosztów materiałów i robocizny w Polsce i w UE, • ocena wartości budżetów, przedmiarowanie, szacowanie zużycia, • tworzenie budżetów, kontrola przepływów kosztów, • prognozowanie przepływów gotówkowych dla realizowanych inwestycji, • analizowanie przygotowanego budżetu pod kątem wykonalności i przyjętych założeń, • weryfikowanie plików budżetowych, • bieżąca współpraca z działem realizacji inwestycji, kierownikami i inżynierami poszczególnych inwestycji, z działem budżetowania, • bieżące wsparcie działu kontrolingu.
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie w zarządzaniu działem realizacji, • kompleksowe zarządzanie inwestycjami od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, • nadzór i monitorowanie pracy współpracowników, • odpowiedzialność za realizację inwestycji w założonych terminach, budżetu, zarządzanie budżetem, • opracowywanie i nadzorowanie harmonogramów realizacji inwestycji, • nadzór nad dokumentacją techniczną, w tym wykonawczą i powykonawczą, • reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, podwykonawcami, • koordynowanie procesu inwestycyjnego, • współpraca z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji, • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej, • planowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy w obszarze realizacji inwestycji, • raportowanie bieżących zadań do Zarządu Spółki.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku budowlanym, • doświadczenie w realizacji inwestycji, • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego pod kątem realizacji inwestycji, • znajomość pakietu MS Office, • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju, • odpowiedzialność i samodzielność, • rzetelność i skrupulatność, • otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie, • wysokie kompetencje menadżerskie oraz negocjacyjne, • wysokie umiejętności organizacyjne, • czynne prawo jazdy kat. B, • preferowanie prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanych zgodnie z UoR oraz MSSF • Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych • Przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych • Aktualizacja i optymalizacja narzędzi konsolidacyjnych i przygotowanie arkusza konsolidacyjnego • Weryfikacja danych otrzymywanych od jednostek zależnych • Nadzór i odpowiedzialność za obowiązki raportingowe i sprawozdawcze Grupy wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych • Przygotowanie i optymalizacja narzędzi raportowania zarządczego w Grupie, przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej • Udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych • Wsparcie i zaangażowanie w proces przygotowania prospektu emisyjnego/memorandum wymaganego dla celów IPO lub emisji obligacji • Przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w procesie audytu sprawozdań oraz due diligence
WYMAGANIA
• Minimum 5 – letniego doświadczenia w dziale księgowości, sprawozdawczości finansowej, konsolidacji; ewentualnie doświadczenia w audycie sprawozdań finansowych • Wykształcenia wyższego; preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość, finanse • Bardzo dobrej praktycznej znajomości zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF • Doświadczenie we wdrażaniu MSSF oraz procesie przejścia na MSSF • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word) • Mile widziana znajomość programu Sage Symfonia • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem • Wysokich zdolności analitycznych i umiejętności pracy z duża ilością danych • Umiejętności pracy pod presją czasu • Dokładności, skrupulatności, samodzielności i nastawienia na współpracę • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej • Doświadczenie w audycie oraz Big4 mile widziane
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY
-
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót i dostawców materiałów • bieżące sporządzanie umów wykonawczych oraz zamówień materiałów, sprawdzanie postępów zgodnie z harmonogramem robót • bezpośredni nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o dokumentacje techniczną i harmonogram • przygotowanie raportów z postępu robót • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • bardzo dobra znajomość języka angielskiego • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • mile widziane uprawnienia do kierowania robotami • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczanie wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, preferowane elektrotechniczne lub pokrewne • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (w tym inwestycji komercyjnych mile widziane) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość j. angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami Warunków Technicznych oraz wytycznymi Spółki • weryfikacja opłacalności rozwiązań projektowych i technicznych proponowanych przez projektanta • weryfikacja projektów w zakresie możliwości ich realizacji • bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • znajomość przepisów prawa budowlanego • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
ARCHITEKT
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• • prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• • wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
TAX MANAGER
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
TAX MANAGER
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Koordynowanie złożonych projektów doradczych w obszarze podatków, restrukturyzacji, reorganizacji, due diligence oraz analizy podatkowej zawieranych transakcji etc., • Analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania oraz skutków w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej, • Monitoring zmian w przepisach podatkowych oraz przygotowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, • Informowanie i wdrażanie zmian w zakresie regulacji podatkowych, • Podejmowanie działań zabezpieczających przed ryzykiem podatkowym i finansowym - wdrażanie procedur, • Sporządzanie i monitoring procedur w zakresie MDR, raportowanie MDR , • Analizy finansowe rentowności spółek względem konkurencji, analizy wyników sprzedaży i kosztów, pozyskiwanie dofinansowań i ulg podatkowych, • Reprezentowanie spółek w trakcie kontroli podatkowych przed organami podatkowymi, • Koordynacja sporządzenia z doradcami dokumentacji podatkowej cen transferowych, audyty podatkowe, bieżące doradztwo VAT, CIT, PIT, weryfikacja kalkulacji CIT i VAT, • Kompleksowe świadczenie usług doradztwa podatkowego o charakterze strategicznym i usług analitycznych dla Zarządu.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Podatki, Finanse i rachunkowość), • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie podatkowym (doświadczenie w Big4 – będzie dodatkowym atutem), • Specjalizacja w jednym z obszarów: M&A (transakcje / due diligence / restrukturyzacje / reorganizacje) oraz podatek CIT, • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1/C2), • Wysokie umiejętności analityczne, • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i komunikatywność, • Uprawnienie doradcy podatkowego.
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad, • wysokie umiejętności analityczne, • umiejętność weryfikacji kosztów, • łatwość rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań, • doskonała komunikatywność, umiejętność współpracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
WYMAGANIA
• pozyskiwanie i aktualizacja informacji kosztów materiałów i robocizny w Polsce i w UE, • ocena wartości budżetów, przedmiarowanie, szacowanie zużycia, • tworzenie budżetów, kontrola przepływów kosztów, • prognozowanie przepływów gotówkowych dla realizowanych inwestycji, • analizowanie przygotowanego budżetu pod kątem wykonalności i przyjętych założeń, • weryfikowanie plików budżetowych, • bieżąca współpraca z działem realizacji inwestycji, kierownikami i inżynierami poszczególnych inwestycji, z działem budżetowania, • bieżące wsparcie działu kontrolingu.
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie w zarządzaniu działem realizacji, • kompleksowe zarządzanie inwestycjami od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, • nadzór i monitorowanie pracy współpracowników, • odpowiedzialność za realizację inwestycji w założonych terminach, budżetu, zarządzanie budżetem, • opracowywanie i nadzorowanie harmonogramów realizacji inwestycji, • nadzór nad dokumentacją techniczną, w tym wykonawczą i powykonawczą, • reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, podwykonawcami, • koordynowanie procesu inwestycyjnego, • współpraca z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji, • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej, • planowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy w obszarze realizacji inwestycji, • raportowanie bieżących zadań do Zarządu Spółki.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku budowlanym, • doświadczenie w realizacji inwestycji, • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego pod kątem realizacji inwestycji, • znajomość pakietu MS Office, • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju, • odpowiedzialność i samodzielność, • rzetelność i skrupulatność, • otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie, • wysokie kompetencje menadżerskie oraz negocjacyjne, • wysokie umiejętności organizacyjne, • czynne prawo jazdy kat. B, • preferowanie prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanych zgodnie z UoR oraz MSSF • Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych • Przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych • Aktualizacja i optymalizacja narzędzi konsolidacyjnych i przygotowanie arkusza konsolidacyjnego • Weryfikacja danych otrzymywanych od jednostek zależnych • Nadzór i odpowiedzialność za obowiązki raportingowe i sprawozdawcze Grupy wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych • Przygotowanie i optymalizacja narzędzi raportowania zarządczego w Grupie, przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej • Udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych • Wsparcie i zaangażowanie w proces przygotowania prospektu emisyjnego/memorandum wymaganego dla celów IPO lub emisji obligacji • Przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w procesie audytu sprawozdań oraz due diligence
WYMAGANIA
• Minimum 5 – letniego doświadczenia w dziale księgowości, sprawozdawczości finansowej, konsolidacji; ewentualnie doświadczenia w audycie sprawozdań finansowych • Wykształcenia wyższego; preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość, finanse • Bardzo dobrej praktycznej znajomości zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF • Doświadczenie we wdrażaniu MSSF oraz procesie przejścia na MSSF • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word) • Mile widziana znajomość programu Sage Symfonia • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem • Wysokich zdolności analitycznych i umiejętności pracy z duża ilością danych • Umiejętności pracy pod presją czasu • Dokładności, skrupulatności, samodzielności i nastawienia na współpracę • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej • Doświadczenie w audycie oraz Big4 mile widziane
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót i dostawców materiałów • bieżące sporządzanie umów wykonawczych oraz zamówień materiałów, sprawdzanie postępów zgodnie z harmonogramem robót • bezpośredni nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o dokumentacje techniczną i harmonogram • przygotowanie raportów z postępu robót • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • bardzo dobra znajomość języka angielskiego • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • mile widziane uprawnienia do kierowania robotami • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY
-
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczanie wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, preferowane elektrotechniczne lub pokrewne • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (w tym inwestycji komercyjnych mile widziane) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość j. angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami Warunków Technicznych oraz wytycznymi Spółki • weryfikacja opłacalności rozwiązań projektowych i technicznych proponowanych przez projektanta • weryfikacja projektów w zakresie możliwości ich realizacji • bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • znajomość przepisów prawa budowlanego • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
ARCHITEKT
-
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• • prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• • wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
TAX MANAGER
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
TAX MANAGER
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Koordynowanie złożonych projektów doradczych w obszarze podatków, restrukturyzacji, reorganizacji, due diligence oraz analizy podatkowej zawieranych transakcji etc., • Analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania oraz skutków w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej, • Monitoring zmian w przepisach podatkowych oraz przygotowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, • Informowanie i wdrażanie zmian w zakresie regulacji podatkowych, • Podejmowanie działań zabezpieczających przed ryzykiem podatkowym i finansowym - wdrażanie procedur, • Sporządzanie i monitoring procedur w zakresie MDR, raportowanie MDR , • Analizy finansowe rentowności spółek względem konkurencji, analizy wyników sprzedaży i kosztów, pozyskiwanie dofinansowań i ulg podatkowych, • Reprezentowanie spółek w trakcie kontroli podatkowych przed organami podatkowymi, • Koordynacja sporządzenia z doradcami dokumentacji podatkowej cen transferowych, audyty podatkowe, bieżące doradztwo VAT, CIT, PIT, weryfikacja kalkulacji CIT i VAT, • Kompleksowe świadczenie usług doradztwa podatkowego o charakterze strategicznym i usług analitycznych dla Zarządu.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Podatki, Finanse i rachunkowość), • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie podatkowym (doświadczenie w Big4 – będzie dodatkowym atutem), • Specjalizacja w jednym z obszarów: M&A (transakcje / due diligence / restrukturyzacje / reorganizacje) oraz podatek CIT, • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1/C2), • Wysokie umiejętności analityczne, • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i komunikatywność, • Uprawnienie doradcy podatkowego.
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad, • wysokie umiejętności analityczne, • umiejętność weryfikacji kosztów, • łatwość rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań, • doskonała komunikatywność, umiejętność współpracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
WYMAGANIA
• pozyskiwanie i aktualizacja informacji kosztów materiałów i robocizny w Polsce i w UE, • ocena wartości budżetów, przedmiarowanie, szacowanie zużycia, • tworzenie budżetów, kontrola przepływów kosztów, • prognozowanie przepływów gotówkowych dla realizowanych inwestycji, • analizowanie przygotowanego budżetu pod kątem wykonalności i przyjętych założeń, • weryfikowanie plików budżetowych, • bieżąca współpraca z działem realizacji inwestycji, kierownikami i inżynierami poszczególnych inwestycji, z działem budżetowania, • bieżące wsparcie działu kontrolingu.
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie w zarządzaniu działem realizacji, • kompleksowe zarządzanie inwestycjami od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, • nadzór i monitorowanie pracy współpracowników, • odpowiedzialność za realizację inwestycji w założonych terminach, budżetu, zarządzanie budżetem, • opracowywanie i nadzorowanie harmonogramów realizacji inwestycji, • nadzór nad dokumentacją techniczną, w tym wykonawczą i powykonawczą, • reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, podwykonawcami, • koordynowanie procesu inwestycyjnego, • współpraca z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji, • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej, • planowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy w obszarze realizacji inwestycji, • raportowanie bieżących zadań do Zarządu Spółki.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku budowlanym, • doświadczenie w realizacji inwestycji, • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego pod kątem realizacji inwestycji, • znajomość pakietu MS Office, • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju, • odpowiedzialność i samodzielność, • rzetelność i skrupulatność, • otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie, • wysokie kompetencje menadżerskie oraz negocjacyjne, • wysokie umiejętności organizacyjne, • czynne prawo jazdy kat. B, • preferowanie prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanych zgodnie z UoR oraz MSSF • Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych • Przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych • Aktualizacja i optymalizacja narzędzi konsolidacyjnych i przygotowanie arkusza konsolidacyjnego • Weryfikacja danych otrzymywanych od jednostek zależnych • Nadzór i odpowiedzialność za obowiązki raportingowe i sprawozdawcze Grupy wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych • Przygotowanie i optymalizacja narzędzi raportowania zarządczego w Grupie, przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej • Udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych • Wsparcie i zaangażowanie w proces przygotowania prospektu emisyjnego/memorandum wymaganego dla celów IPO lub emisji obligacji • Przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w procesie audytu sprawozdań oraz due diligence
WYMAGANIA
• Minimum 5 – letniego doświadczenia w dziale księgowości, sprawozdawczości finansowej, konsolidacji; ewentualnie doświadczenia w audycie sprawozdań finansowych • Wykształcenia wyższego; preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość, finanse • Bardzo dobrej praktycznej znajomości zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF • Doświadczenie we wdrażaniu MSSF oraz procesie przejścia na MSSF • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word) • Mile widziana znajomość programu Sage Symfonia • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem • Wysokich zdolności analitycznych i umiejętności pracy z duża ilością danych • Umiejętności pracy pod presją czasu • Dokładności, skrupulatności, samodzielności i nastawienia na współpracę • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej • Doświadczenie w audycie oraz Big4 mile widziane
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót i dostawców materiałów • bieżące sporządzanie umów wykonawczych oraz zamówień materiałów, sprawdzanie postępów zgodnie z harmonogramem robót • bezpośredni nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o dokumentacje techniczną i harmonogram • przygotowanie raportów z postępu robót • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • bardzo dobra znajomość języka angielskiego • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • mile widziane uprawnienia do kierowania robotami • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY
-
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczanie wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, preferowane elektrotechniczne lub pokrewne • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (w tym inwestycji komercyjnych mile widziane) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość j. angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami Warunków Technicznych oraz wytycznymi Spółki • weryfikacja opłacalności rozwiązań projektowych i technicznych proponowanych przez projektanta • weryfikacja projektów w zakresie możliwości ich realizacji • bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • znajomość przepisów prawa budowlanego • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
ARCHITEKT
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• • prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• • wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
TAX MANAGER
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
TAX MANAGER
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Koordynowanie złożonych projektów doradczych w obszarze podatków, restrukturyzacji, reorganizacji, due diligence oraz analizy podatkowej zawieranych transakcji etc., • Analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania oraz skutków w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej, • Monitoring zmian w przepisach podatkowych oraz przygotowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, • Informowanie i wdrażanie zmian w zakresie regulacji podatkowych, • Podejmowanie działań zabezpieczających przed ryzykiem podatkowym i finansowym - wdrażanie procedur, • Sporządzanie i monitoring procedur w zakresie MDR, raportowanie MDR , • Analizy finansowe rentowności spółek względem konkurencji, analizy wyników sprzedaży i kosztów, pozyskiwanie dofinansowań i ulg podatkowych, • Reprezentowanie spółek w trakcie kontroli podatkowych przed organami podatkowymi, • Koordynacja sporządzenia z doradcami dokumentacji podatkowej cen transferowych, audyty podatkowe, bieżące doradztwo VAT, CIT, PIT, weryfikacja kalkulacji CIT i VAT, • Kompleksowe świadczenie usług doradztwa podatkowego o charakterze strategicznym i usług analitycznych dla Zarządu.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Podatki, Finanse i rachunkowość), • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie podatkowym (doświadczenie w Big4 – będzie dodatkowym atutem), • Specjalizacja w jednym z obszarów: M&A (transakcje / due diligence / restrukturyzacje / reorganizacje) oraz podatek CIT, • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1/C2), • Wysokie umiejętności analityczne, • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i komunikatywność, • Uprawnienie doradcy podatkowego.
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
SPECJALISTA DS. BUDŻETOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad, • wysokie umiejętności analityczne, • umiejętność weryfikacji kosztów, • łatwość rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań, • doskonała komunikatywność, umiejętność współpracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
WYMAGANIA
• pozyskiwanie i aktualizacja informacji kosztów materiałów i robocizny w Polsce i w UE, • ocena wartości budżetów, przedmiarowanie, szacowanie zużycia, • tworzenie budżetów, kontrola przepływów kosztów, • prognozowanie przepływów gotówkowych dla realizowanych inwestycji, • analizowanie przygotowanego budżetu pod kątem wykonalności i przyjętych założeń, • weryfikowanie plików budżetowych, • bieżąca współpraca z działem realizacji inwestycji, kierownikami i inżynierami poszczególnych inwestycji, z działem budżetowania, • bieżące wsparcie działu kontrolingu.
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA INWESTYCYJNEGO
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie w zarządzaniu działem realizacji, • kompleksowe zarządzanie inwestycjami od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, • nadzór i monitorowanie pracy współpracowników, • odpowiedzialność za realizację inwestycji w założonych terminach, budżetu, zarządzanie budżetem, • opracowywanie i nadzorowanie harmonogramów realizacji inwestycji, • nadzór nad dokumentacją techniczną, w tym wykonawczą i powykonawczą, • reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, podwykonawcami, • koordynowanie procesu inwestycyjnego, • współpraca z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji, • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej, • planowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy w obszarze realizacji inwestycji, • raportowanie bieżących zadań do Zarządu Spółki.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku budowlanym, • doświadczenie w realizacji inwestycji, • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego pod kątem realizacji inwestycji, • znajomość pakietu MS Office, • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju, • odpowiedzialność i samodzielność, • rzetelność i skrupulatność, • otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie, • wysokie kompetencje menadżerskie oraz negocjacyjne, • wysokie umiejętności organizacyjne, • czynne prawo jazdy kat. B, • preferowanie prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
-
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
MANAGER DS. KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dział Finansowy Księgowości i Kontrolingu
Kraków lub Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanych zgodnie z UoR oraz MSSF • Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych • Przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych • Aktualizacja i optymalizacja narzędzi konsolidacyjnych i przygotowanie arkusza konsolidacyjnego • Weryfikacja danych otrzymywanych od jednostek zależnych • Nadzór i odpowiedzialność za obowiązki raportingowe i sprawozdawcze Grupy wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych • Przygotowanie i optymalizacja narzędzi raportowania zarządczego w Grupie, przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej • Udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych • Wsparcie i zaangażowanie w proces przygotowania prospektu emisyjnego/memorandum wymaganego dla celów IPO lub emisji obligacji • Przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w procesie audytu sprawozdań oraz due diligence
WYMAGANIA
• Minimum 5 – letniego doświadczenia w dziale księgowości, sprawozdawczości finansowej, konsolidacji; ewentualnie doświadczenia w audycie sprawozdań finansowych • Wykształcenia wyższego; preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość, finanse • Bardzo dobrej praktycznej znajomości zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF • Doświadczenie we wdrażaniu MSSF oraz procesie przejścia na MSSF • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word) • Mile widziana znajomość programu Sage Symfonia • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem • Wysokich zdolności analitycznych i umiejętności pracy z duża ilością danych • Umiejętności pracy pod presją czasu • Dokładności, skrupulatności, samodzielności i nastawienia na współpracę • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej • Doświadczenie w audycie oraz Big4 mile widziane
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER KONTRAKTU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót i dostawców materiałów • bieżące sporządzanie umów wykonawczych oraz zamówień materiałów, sprawdzanie postępów zgodnie z harmonogramem robót • bezpośredni nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o dokumentacje techniczną i harmonogram • przygotowanie raportów z postępu robót • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • bardzo dobra znajomość języka angielskiego • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • mile widziane uprawnienia do kierowania robotami • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Gdańsk
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczanie wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, preferowane elektrotechniczne lub pokrewne • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (w tym inwestycji komercyjnych mile widziane) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość j. angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY
-
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY
Dział Realizacji Inwestycji
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami Warunków Technicznych oraz wytycznymi Spółki • weryfikacja opłacalności rozwiązań projektowych i technicznych proponowanych przez projektanta • weryfikacja projektów w zakresie możliwości ich realizacji • bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie • wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • znajomość przepisów prawa budowlanego • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
-
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. INSTALACJI SANITARNYCH
Dział Realizacji Inwestycji
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• koordynacja i nadzór nad robotami instalacyjnymi prowadzonymi na budowie • weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac • analiza dokumentacji wykonawczej • rozliczenia wykonanych robót (w tym obmiary) • uczestnictwo w procedurach odbiorowych • współpraca z zespołem budowy • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych • współpraca z klientem i podwykonawcami
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • uprawnienia do kierowania robotami będą dodatkowym atutem • znajomość j. angielskiego min. na poziomie komunikatywnym • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
ARCHITEKT
-
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
Dział projektowania inwestycji
Kraków, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• • prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• • wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
SZUKASZ INNEGO
STANOWISKA?


    Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych podanymi w polityce prywatności.