Cavatina na GPW
Cavatina na GPW
Rozwijaj się z nami

Kariera

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina Holding zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy z muzyką i sztuką, a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
-
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
-
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
-
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
-
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
- Przygotowywanie uchwał, protokołów w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina, aktualizacja polityk, regulaminów organów nadzorczych, zarządzających Grupy Kapitałowej oraz weryfikacja ich prawidłowej realizacji, - Kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki oraz rozpoznawanie, ujawnianie, badanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych w działalności firmy, - Stałe monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym oraz analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych, - Obsługa spółek Grupy Kapitałowej w zakresie komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, - Uczestniczenie w bieżącej obsłudze spółek np. koordynacja obiegu dokumentów korporacyjnych, - Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym: - przygotowanie i realizacja harmonogramu wewnętrznej kontroli, - nadzorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych przedstawionych w raportach z audytu (follow up) w celu weryfikacji ich skuteczności.
WYMAGANIA
- Ukończone studia wyższe (preferowany kierunek prawniczy), - Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, - Umiejętność raportowania i syntetycznego komunikowania, - Umiejętności analityczne, - Wysoką kulturę osobistą, - Praktyczną umiejętność w zakresie obsługi pakietu MS Office (PowerPoint, Word w szczególności Excel), - Wysokie kompetencje interpersonalne, - Znajomość j. angielskiego, - Doświadczenie w obszarze działania corporate governance, - Doświadczenie lub znajomość zagadnień związanych z prawem rynków kapitałowych, funkcjonowaniem spółek publicznych, - Umiejętność tworzenia prezentacji, przygotowania formalnych pism.
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· koordynacja prac z zakresu księgowości i organizacja pracy zespołu; · prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego; · zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych; · sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów (w tym skonsolidowanych) i deklaracji; · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank); · nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT; · nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych; · bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Finansowym i przygotowywanie raportów dla Zarządu.
WYMAGANIA
wykształcenie wyższe ekonomiczne; · minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dz. Księgowości lub/i na stanowisku głównej/-ego księgowej/-ego; · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego; · biegła znajomość MS Excel; · znajomość języka angielskiego · umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania, wdrażania i rekomendacji rozwiązań; · sprawna organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, umiejętność ustalania priorytetów; · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; · umiejętność pracy w zespole; · umiejętność komunikacji. Mile widziane: · znajomość praktyczna programu Symfonia; · doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych; · doświadczenie w pracy w Fundacji; · doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek medycznych.
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie; · współpraca w zakresie przygotowania budżetu oraz prognoz finansowych Grupy Cavatina; · współpraca w zakresie bieżących spraw finansowych, rachunkowości zarządczej i finansowej; · współpraca z Działem Księgowości w zakresie potrzeb kontrolingu i rachunkowości zarządczej; · sporządzanie zestawień i kalkulacji na zlecenie Zarządu i Dyrektora Finansowego; · przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego; · dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako Analityk lub Kontroler Finansowy; · wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość); · wysokie umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość Excela; · biegła znajomość języka angielskiego; · umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu; · umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi; · umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności; · skrupulatność, dokładność, sumienność, komunikatywność. Mile widziane: · umiejętność obsługi programu Symfonia; · praktyczna znajomość technik finansowych i produktów finansowania działalności gospodarczej.
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
-
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
-
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY
-
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych,
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 1 rok doświadczenia w projektowaniu, • podstawowa znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ANALITYK FINANSOWY
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza i weryfikacja rozliczeń z najemcami oraz budżetów operacyjnych dotyczących działalności budynków biurowych, • udział w opracowywaniu budżetów i wsparcie w procesie budżetowania dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej, • udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych, biznesplanów, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych wynikających z umów i innych dokumentów prawnych, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego, • przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej, • udział w opracowywaniu i wdrażaniu procesów biznesowych i procedur wewnętrznych, • udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie, • współpraca z innymi działami i zespołami w Grupie, • udział w innych projektach i bieżących zadaniach Działu Finansowego, • dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
• bardzo dobra organizacja pracy, • umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu, • umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi, • umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności, • skrupulatność, dokładność, sumienność, • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), • doświadczenie w dziale finansowym, • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
ARCHITEKT
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
-
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT DS. DESIGNU
-
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
ASSET MANAGER
-
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
-
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów wykonawczych architektury, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, • opracowywane projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • samodzielność, kreatywność oraz znajomość przepisów warunków technicznych, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ARCHITEKT DS. DESIGNU
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykonywanie wizualizacji - wnętrz i kubatury, • projektowanie aranżacji (w budynkach biurowych), • projekty wykonawcze i powykonawcze, • konkursy międzynarodowe.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu i aranżacji wnętrz, • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop oraz CorelDRAW, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
ASSET MANAGER
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• nadzorowanie wszystkich działań związanych z zarządzaniem biurowcem klasy A zlokalizowanym w centrum Warszawy, • budowanie strategii dla przydzielonego portfela biurowego w celu zabezpieczenia założeń biznesowych inwestorów, • umacnianie pozycji firmy na rynku w zakresie tworzenia i wzrostu wartości aktywów, • przygotowywanie raportów z wyników portfela inwestycyjnego, • ustanowienie standardów procesowych i sprawozdawczych, • zwiększanie wartości aktywów poprzez aktywne poszukiwanie możliwości wzrostu przychodów, ponowną witalizację i optymalizację kosztów, • bieżące monitorowanie trendów na rynku nieruchomości, stawek czynszów, stóp kapitalizacji, zapotrzebowania najemców na powierzchnię, kosztów budowy itp.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub nieruchomości, • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania aktywami (najlepiej sektor komercyjny), • rozległa wiedza na temat procesu zarządzania aktywami, • specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości, • specjalistyczna wiedza na temat rynku nieruchomości komercyjnych, • silne umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, • biegła znajomość języka angielskiego.
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywanie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (żelbet), • analiza dokumentacji projektowej, • przygotowywanie elementów składowych projektów budowlanych i wykonawczych, • bieżące konsultacje i raportowanie postępu prac, • współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów, • inne prace okołoprojektowe związane z realizacją bieżących zadań.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe na poziomie inżynier (ewentualnie student ostatniego roku), • doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, • znajomość programu AutoCAD, pakietu MS Office, • znajomość norm i przepisów prawa budowlanego, • umiejętność korzystania z norm konstrukcyjnych, • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, • rzetelność, kreatywność i zaangażowanie w pracę, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • dobra znajomość języka angielskiego, • znajomość programu Allplan będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
GRAFIK
-
Grafik
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
-
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
GRAFIK
Grafik
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· projektowanie i przygotowanie materiałów do druku (foldery, katalogi, oferty, reklamy do magazynów, siatki wielkoformatowe, oklejenia pojazdów, magazynów wielostronicowych, papeterii firmowych, etykiet, okładek na albumy muzyczne, grafik wielkoformatowych ściennych), · projektowanie materiałów webowych (strony www, landing page, mailingi, kampanie banerowe, newslettery), · projektowanie identyfikacji wizualnych, · projektowanie prezentacji Power Point, · projektowanie elementów graficznych do stoisk sprzedażowych, wystawowych, targowych.
WYMAGANIA
· przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku grafik kreatywny (mile widziane, · doświadczenie agencyjne, · znajomość pakietu Adobe (znajomość Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom), · znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel), · umiejętność pracy pod presją czasu nad kilkoma tematami, · staranność, dokładność oraz terminowość w działaniu, · zaangażowanie oraz komunikatywność, · kreatywność, zmysł estetyczny oraz dbałość o detale.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Organizowanie serwisów technicznych w celu usuwania usterek gwarancyjnych oraz bieżącej eksploatacji, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, oraz umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie organizowania prac naprawczych, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe- techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości i w procesie gwarancyjnego usuwania usterek, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Bardzo dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
-
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
-
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
SPACE PLANNING SPECIALIST
-
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska lub podobne, • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub w trakcie), • min. 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji HVAC, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, Ventpack, BricsCAD oraz programów obliczeniowych, • znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB lub zgłoszenia, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne, • doświadczenie w projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • bardzo dobra umiejętność tworzenia i weryfikacji dokumentacji budowlanej, • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem, warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, • mile widziana umiejętność projektowania instalacji wewnętrznych sanitarnych w obiektach kubaturowych, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
SPACE PLANNING SPECIALIST
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• projektowanie aranżacji w budynkach biurowych – aranżacje w zakresie od 100m2 do 30 000m2 GLA, • znajomość standardu pomiaru powierzchni zgodnie z normą BOMA 2017, • możliwość reprezentacji Spółki poprzez kontakt z Klientem – spotkania, prezentacje projektów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu aranżacji wnętrz (prośba o dołączenie portfolio), • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz zgodnie z zasadą fit-out, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop, • znajomość rynku nieruchomości oraz rynku deweloperskiego będzie dodatkowym atutem, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • pasja.
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
-
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
-
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
-
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• realizacja szerokiego spektrum działań marketingowych, w tym rozwijanie nowych koncepcji i projektów, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i realizacja działań związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji na rynek oraz wspomagających sprzedaż i budowanie wizerunku istniejących obiektów, • wsparcie procesu pozyskiwania nowych klientów poprzez tworzenie kampanii promocyjnych, przygotowywanie projektów i treści materiałów promocyjnych oraz bezpośredni nadzór nad realizacją kampanii, • realizacja działań komunikacyjnych skierowanych do obecnych klientów, a także udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań marketingowych umacniających pozycję firmy na rynku, • zapewnianie właściwego wsparcie marketingowego dla zespołu leasingu poprzez tworzenie i wdrażanie oczekiwanych przez sprzedaż narzędzi (np. szkolenia, prezentacje, materiały promocyjne – drukowane i elektroniczne, inne), • realizacja działań marketingowych oraz eventów w regionach operacyjnych spółki, • sporządzanie analiz i badań rynkowych, • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie marki na rynku oraz zwiększenie sprzedaży w odniesieniu do określonych założeń biznesowych poprzez proponowanie nowych sposób dotarcia do klienta, a także nowych narzędzi obsługi klienta, • obserwacja otoczenia konkurencyjnego w zakresie działań marketingowych i oferty, rekomendacja działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów, • bieżąca współpraca z agencjami reklamowymi oraz grupami mediów w celu realizacji założeń marketingowych i komunikacyjnych.
WYMAGANIA
• m.in. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, • wykształcenie wyższe, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność współpracy z klientem anglojęzycznym, • gotowość do wyjazdów i spotkań poza siedzibą firmy, • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia działań marketingowych 360 oraz wiedza z zakresu marketingu internetowego: e-mail marketing, content marketing itd., • „lekkie pióro” – umiejętność elastycznego tworzenia treści marketingowych wysokiej jakości, • znajomość narzędzi Google Analytics w praktyce, • sprawność w ramach pakietu MS Office, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • zdolność do pracy zespołowej oraz pod presją czasu, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • analityczny i otwarty umysł, • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Wsparcie Dyrektora Działu w realizacji zadań jn., • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Zarządzanie zespołem pracowników - koordynowanie, egzekwowanie wydanych poleceń, • Organizowanie bieżącej eksploatacji, konserwacji, napraw oraz realizacji zgłoszeń serwisowych (budynku, wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych), • Optymalizacja działań podwykonawców w powierzonym obszarze wraz z zapewnieniem właściwej współpracy pomiędzy działami, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Przeprowadzenie regularnych kontroli nieruchomości, • Współpraca z Zarządcami nieruchomości w zakresie obsługi najemców, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Wykonywanie raportów z prowadzonych prac, kontroli kosztów, zużycia mediów, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, prowadzenie KOB, protokołów z przeglądów, pozwoleń i decyzji administracyjnych, • Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji umów, zleceń oraz ponoszonych kosztów stałych, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie prowadzonych prac fit-out, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami, • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej sprzedanych nieruchomości, • Wskazywanie rozwiązań, propozycji modernizacji technicznych instalacji oraz ustosunkowywanie się do oczekiwań zarządcy nieruchomości oraz najemców.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe – techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Znajomość MS Office oraz AutoCAD, • Dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Licencja Zarządcy Nieruchomości - dodatkowy atut, • Znajomość języka angielskiego, • Gotowość do wyjazdów służbowych, • Mile widziane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• budowanie i rozwój rozpoznawalności marki firmy w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych na rynku polskim oraz międzynarodowym, • współpraca z kontrahentami i agencjami doradczymi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, • organizacja wydarzeń branżowych oraz współpraca z agencjami eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital i innymi dostawcami, • współpraca z agencjami doradczymi oraz obserwacja i wdrażanie trendów rynkowych, • współpraca w zakresie planowania i przygotowywania rocznych planów marketingowych, • ścisła współpraca z działem sprzedaży w zakresie marketingowej obsługi procesów komercjalizacji, • definiowanie strategii marketingowej i PR dla nieruchomości zarządzanych przez firmę, • realizacja strategii i kampanii marketingowych (zarządzanie projektami, przygotowywanie media planów, w tym rozwiązanie ATL i BTL, zakup mediów, tworzenie informacji prasowych, współpraca z projektantami graficznymi oraz zarządzanie harmonogramem pracy zespołu projektowego, • prowadzenie analiz i raportów marketingowych i rynkowych.
WYMAGANIA
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym, • płynność w copywriting’u w zakresie tworzenia materiałów marketingowych oraz komunikatów, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • doświadczenie we współpracy z agencjami doradczymi, eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do pracy zespołowej, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • samodzielność w zarządzaniu projektami, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • praca w pełnym wymiarze godzin, na wyłączność.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy. Mile widziane: • uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
-
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
-
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
-
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
- Przygotowywanie uchwał, protokołów w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina, aktualizacja polityk, regulaminów organów nadzorczych, zarządzających Grupy Kapitałowej oraz weryfikacja ich prawidłowej realizacji, - Kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki oraz rozpoznawanie, ujawnianie, badanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych w działalności firmy, - Stałe monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym oraz analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych, - Obsługa spółek Grupy Kapitałowej w zakresie komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, - Uczestniczenie w bieżącej obsłudze spółek np. koordynacja obiegu dokumentów korporacyjnych, - Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym: - przygotowanie i realizacja harmonogramu wewnętrznej kontroli, - nadzorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych przedstawionych w raportach z audytu (follow up) w celu weryfikacji ich skuteczności.
WYMAGANIA
- Ukończone studia wyższe (preferowany kierunek prawniczy), - Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, - Umiejętność raportowania i syntetycznego komunikowania, - Umiejętności analityczne, - Wysoką kulturę osobistą, - Praktyczną umiejętność w zakresie obsługi pakietu MS Office (PowerPoint, Word w szczególności Excel), - Wysokie kompetencje interpersonalne, - Znajomość j. angielskiego, - Doświadczenie w obszarze działania corporate governance, - Doświadczenie lub znajomość zagadnień związanych z prawem rynków kapitałowych, funkcjonowaniem spółek publicznych, - Umiejętność tworzenia prezentacji, przygotowania formalnych pism.
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· koordynacja prac z zakresu księgowości i organizacja pracy zespołu; · prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego; · zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych; · sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów (w tym skonsolidowanych) i deklaracji; · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank); · nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT; · nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych; · bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Finansowym i przygotowywanie raportów dla Zarządu.
WYMAGANIA
wykształcenie wyższe ekonomiczne; · minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dz. Księgowości lub/i na stanowisku głównej/-ego księgowej/-ego; · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego; · biegła znajomość MS Excel; · znajomość języka angielskiego · umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania, wdrażania i rekomendacji rozwiązań; · sprawna organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, umiejętność ustalania priorytetów; · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; · umiejętność pracy w zespole; · umiejętność komunikacji. Mile widziane: · znajomość praktyczna programu Symfonia; · doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych; · doświadczenie w pracy w Fundacji; · doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek medycznych.
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie; · współpraca w zakresie przygotowania budżetu oraz prognoz finansowych Grupy Cavatina; · współpraca w zakresie bieżących spraw finansowych, rachunkowości zarządczej i finansowej; · współpraca z Działem Księgowości w zakresie potrzeb kontrolingu i rachunkowości zarządczej; · sporządzanie zestawień i kalkulacji na zlecenie Zarządu i Dyrektora Finansowego; · przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego; · dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako Analityk lub Kontroler Finansowy; · wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość); · wysokie umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość Excela; · biegła znajomość języka angielskiego; · umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu; · umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi; · umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności; · skrupulatność, dokładność, sumienność, komunikatywność. Mile widziane: · umiejętność obsługi programu Symfonia; · praktyczna znajomość technik finansowych i produktów finansowania działalności gospodarczej.
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
-
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
-
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
-
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych,
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 1 rok doświadczenia w projektowaniu, • podstawowa znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ANALITYK FINANSOWY
-
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
-
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza i weryfikacja rozliczeń z najemcami oraz budżetów operacyjnych dotyczących działalności budynków biurowych, • udział w opracowywaniu budżetów i wsparcie w procesie budżetowania dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej, • udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych, biznesplanów, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych wynikających z umów i innych dokumentów prawnych, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego, • przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej, • udział w opracowywaniu i wdrażaniu procesów biznesowych i procedur wewnętrznych, • udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie, • współpraca z innymi działami i zespołami w Grupie, • udział w innych projektach i bieżących zadaniach Działu Finansowego, • dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
• bardzo dobra organizacja pracy, • umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu, • umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi, • umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności, • skrupulatność, dokładność, sumienność, • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), • doświadczenie w dziale finansowym, • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
ARCHITEKT
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów wykonawczych architektury, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, • opracowywane projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • samodzielność, kreatywność oraz znajomość przepisów warunków technicznych, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ARCHITEKT DS. DESIGNU
-
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
ASSET MANAGER
-
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
-
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
ARCHITEKT DS. DESIGNU
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykonywanie wizualizacji - wnętrz i kubatury, • projektowanie aranżacji (w budynkach biurowych), • projekty wykonawcze i powykonawcze, • konkursy międzynarodowe.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu i aranżacji wnętrz, • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop oraz CorelDRAW, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
ASSET MANAGER
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• nadzorowanie wszystkich działań związanych z zarządzaniem biurowcem klasy A zlokalizowanym w centrum Warszawy, • budowanie strategii dla przydzielonego portfela biurowego w celu zabezpieczenia założeń biznesowych inwestorów, • umacnianie pozycji firmy na rynku w zakresie tworzenia i wzrostu wartości aktywów, • przygotowywanie raportów z wyników portfela inwestycyjnego, • ustanowienie standardów procesowych i sprawozdawczych, • zwiększanie wartości aktywów poprzez aktywne poszukiwanie możliwości wzrostu przychodów, ponowną witalizację i optymalizację kosztów, • bieżące monitorowanie trendów na rynku nieruchomości, stawek czynszów, stóp kapitalizacji, zapotrzebowania najemców na powierzchnię, kosztów budowy itp.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub nieruchomości, • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania aktywami (najlepiej sektor komercyjny), • rozległa wiedza na temat procesu zarządzania aktywami, • specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości, • specjalistyczna wiedza na temat rynku nieruchomości komercyjnych, • silne umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, • biegła znajomość języka angielskiego.
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywanie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (żelbet), • analiza dokumentacji projektowej, • przygotowywanie elementów składowych projektów budowlanych i wykonawczych, • bieżące konsultacje i raportowanie postępu prac, • współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów, • inne prace okołoprojektowe związane z realizacją bieżących zadań.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe na poziomie inżynier (ewentualnie student ostatniego roku), • doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, • znajomość programu AutoCAD, pakietu MS Office, • znajomość norm i przepisów prawa budowlanego, • umiejętność korzystania z norm konstrukcyjnych, • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, • rzetelność, kreatywność i zaangażowanie w pracę, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • dobra znajomość języka angielskiego, • znajomość programu Allplan będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
GRAFIK
-
Grafik
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
GRAFIK
Grafik
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· projektowanie i przygotowanie materiałów do druku (foldery, katalogi, oferty, reklamy do magazynów, siatki wielkoformatowe, oklejenia pojazdów, magazynów wielostronicowych, papeterii firmowych, etykiet, okładek na albumy muzyczne, grafik wielkoformatowych ściennych), · projektowanie materiałów webowych (strony www, landing page, mailingi, kampanie banerowe, newslettery), · projektowanie identyfikacji wizualnych, · projektowanie prezentacji Power Point, · projektowanie elementów graficznych do stoisk sprzedażowych, wystawowych, targowych.
WYMAGANIA
· przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku grafik kreatywny (mile widziane, · doświadczenie agencyjne, · znajomość pakietu Adobe (znajomość Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom), · znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel), · umiejętność pracy pod presją czasu nad kilkoma tematami, · staranność, dokładność oraz terminowość w działaniu, · zaangażowanie oraz komunikatywność, · kreatywność, zmysł estetyczny oraz dbałość o detale.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
-
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
-
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Organizowanie serwisów technicznych w celu usuwania usterek gwarancyjnych oraz bieżącej eksploatacji, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, oraz umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie organizowania prac naprawczych, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe- techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości i w procesie gwarancyjnego usuwania usterek, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Bardzo dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska lub podobne, • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub w trakcie), • min. 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji HVAC, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, Ventpack, BricsCAD oraz programów obliczeniowych, • znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
-
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
SPACE PLANNING SPECIALIST
-
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
-
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB lub zgłoszenia, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne, • doświadczenie w projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • bardzo dobra umiejętność tworzenia i weryfikacji dokumentacji budowlanej, • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem, warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, • mile widziana umiejętność projektowania instalacji wewnętrznych sanitarnych w obiektach kubaturowych, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
SPACE PLANNING SPECIALIST
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• projektowanie aranżacji w budynkach biurowych – aranżacje w zakresie od 100m2 do 30 000m2 GLA, • znajomość standardu pomiaru powierzchni zgodnie z normą BOMA 2017, • możliwość reprezentacji Spółki poprzez kontakt z Klientem – spotkania, prezentacje projektów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu aranżacji wnętrz (prośba o dołączenie portfolio), • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz zgodnie z zasadą fit-out, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop, • znajomość rynku nieruchomości oraz rynku deweloperskiego będzie dodatkowym atutem, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • pasja.
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• realizacja szerokiego spektrum działań marketingowych, w tym rozwijanie nowych koncepcji i projektów, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i realizacja działań związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji na rynek oraz wspomagających sprzedaż i budowanie wizerunku istniejących obiektów, • wsparcie procesu pozyskiwania nowych klientów poprzez tworzenie kampanii promocyjnych, przygotowywanie projektów i treści materiałów promocyjnych oraz bezpośredni nadzór nad realizacją kampanii, • realizacja działań komunikacyjnych skierowanych do obecnych klientów, a także udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań marketingowych umacniających pozycję firmy na rynku, • zapewnianie właściwego wsparcie marketingowego dla zespołu leasingu poprzez tworzenie i wdrażanie oczekiwanych przez sprzedaż narzędzi (np. szkolenia, prezentacje, materiały promocyjne – drukowane i elektroniczne, inne), • realizacja działań marketingowych oraz eventów w regionach operacyjnych spółki, • sporządzanie analiz i badań rynkowych, • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie marki na rynku oraz zwiększenie sprzedaży w odniesieniu do określonych założeń biznesowych poprzez proponowanie nowych sposób dotarcia do klienta, a także nowych narzędzi obsługi klienta, • obserwacja otoczenia konkurencyjnego w zakresie działań marketingowych i oferty, rekomendacja działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów, • bieżąca współpraca z agencjami reklamowymi oraz grupami mediów w celu realizacji założeń marketingowych i komunikacyjnych.
WYMAGANIA
• m.in. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, • wykształcenie wyższe, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność współpracy z klientem anglojęzycznym, • gotowość do wyjazdów i spotkań poza siedzibą firmy, • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia działań marketingowych 360 oraz wiedza z zakresu marketingu internetowego: e-mail marketing, content marketing itd., • „lekkie pióro” – umiejętność elastycznego tworzenia treści marketingowych wysokiej jakości, • znajomość narzędzi Google Analytics w praktyce, • sprawność w ramach pakietu MS Office, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • zdolność do pracy zespołowej oraz pod presją czasu, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • analityczny i otwarty umysł, • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
-
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
-
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Wsparcie Dyrektora Działu w realizacji zadań jn., • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Zarządzanie zespołem pracowników - koordynowanie, egzekwowanie wydanych poleceń, • Organizowanie bieżącej eksploatacji, konserwacji, napraw oraz realizacji zgłoszeń serwisowych (budynku, wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych), • Optymalizacja działań podwykonawców w powierzonym obszarze wraz z zapewnieniem właściwej współpracy pomiędzy działami, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Przeprowadzenie regularnych kontroli nieruchomości, • Współpraca z Zarządcami nieruchomości w zakresie obsługi najemców, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Wykonywanie raportów z prowadzonych prac, kontroli kosztów, zużycia mediów, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, prowadzenie KOB, protokołów z przeglądów, pozwoleń i decyzji administracyjnych, • Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji umów, zleceń oraz ponoszonych kosztów stałych, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie prowadzonych prac fit-out, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami, • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej sprzedanych nieruchomości, • Wskazywanie rozwiązań, propozycji modernizacji technicznych instalacji oraz ustosunkowywanie się do oczekiwań zarządcy nieruchomości oraz najemców.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe – techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Znajomość MS Office oraz AutoCAD, • Dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Licencja Zarządcy Nieruchomości - dodatkowy atut, • Znajomość języka angielskiego, • Gotowość do wyjazdów służbowych, • Mile widziane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• budowanie i rozwój rozpoznawalności marki firmy w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych na rynku polskim oraz międzynarodowym, • współpraca z kontrahentami i agencjami doradczymi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, • organizacja wydarzeń branżowych oraz współpraca z agencjami eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital i innymi dostawcami, • współpraca z agencjami doradczymi oraz obserwacja i wdrażanie trendów rynkowych, • współpraca w zakresie planowania i przygotowywania rocznych planów marketingowych, • ścisła współpraca z działem sprzedaży w zakresie marketingowej obsługi procesów komercjalizacji, • definiowanie strategii marketingowej i PR dla nieruchomości zarządzanych przez firmę, • realizacja strategii i kampanii marketingowych (zarządzanie projektami, przygotowywanie media planów, w tym rozwiązanie ATL i BTL, zakup mediów, tworzenie informacji prasowych, współpraca z projektantami graficznymi oraz zarządzanie harmonogramem pracy zespołu projektowego, • prowadzenie analiz i raportów marketingowych i rynkowych.
WYMAGANIA
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym, • płynność w copywriting’u w zakresie tworzenia materiałów marketingowych oraz komunikatów, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • doświadczenie we współpracy z agencjami doradczymi, eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do pracy zespołowej, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • samodzielność w zarządzaniu projektami, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • praca w pełnym wymiarze godzin, na wyłączność.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy. Mile widziane: • uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
-
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
-
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
- Przygotowywanie uchwał, protokołów w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina, aktualizacja polityk, regulaminów organów nadzorczych, zarządzających Grupy Kapitałowej oraz weryfikacja ich prawidłowej realizacji, - Kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki oraz rozpoznawanie, ujawnianie, badanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych w działalności firmy, - Stałe monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym oraz analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych, - Obsługa spółek Grupy Kapitałowej w zakresie komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, - Uczestniczenie w bieżącej obsłudze spółek np. koordynacja obiegu dokumentów korporacyjnych, - Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym: - przygotowanie i realizacja harmonogramu wewnętrznej kontroli, - nadzorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych przedstawionych w raportach z audytu (follow up) w celu weryfikacji ich skuteczności.
WYMAGANIA
- Ukończone studia wyższe (preferowany kierunek prawniczy), - Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, - Umiejętność raportowania i syntetycznego komunikowania, - Umiejętności analityczne, - Wysoką kulturę osobistą, - Praktyczną umiejętność w zakresie obsługi pakietu MS Office (PowerPoint, Word w szczególności Excel), - Wysokie kompetencje interpersonalne, - Znajomość j. angielskiego, - Doświadczenie w obszarze działania corporate governance, - Doświadczenie lub znajomość zagadnień związanych z prawem rynków kapitałowych, funkcjonowaniem spółek publicznych, - Umiejętność tworzenia prezentacji, przygotowania formalnych pism.
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· koordynacja prac z zakresu księgowości i organizacja pracy zespołu; · prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego; · zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych; · sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów (w tym skonsolidowanych) i deklaracji; · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank); · nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT; · nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych; · bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Finansowym i przygotowywanie raportów dla Zarządu.
WYMAGANIA
wykształcenie wyższe ekonomiczne; · minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dz. Księgowości lub/i na stanowisku głównej/-ego księgowej/-ego; · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego; · biegła znajomość MS Excel; · znajomość języka angielskiego · umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania, wdrażania i rekomendacji rozwiązań; · sprawna organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, umiejętność ustalania priorytetów; · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; · umiejętność pracy w zespole; · umiejętność komunikacji. Mile widziane: · znajomość praktyczna programu Symfonia; · doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych; · doświadczenie w pracy w Fundacji; · doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek medycznych.
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
-
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
-
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie; · współpraca w zakresie przygotowania budżetu oraz prognoz finansowych Grupy Cavatina; · współpraca w zakresie bieżących spraw finansowych, rachunkowości zarządczej i finansowej; · współpraca z Działem Księgowości w zakresie potrzeb kontrolingu i rachunkowości zarządczej; · sporządzanie zestawień i kalkulacji na zlecenie Zarządu i Dyrektora Finansowego; · przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego; · dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako Analityk lub Kontroler Finansowy; · wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość); · wysokie umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość Excela; · biegła znajomość języka angielskiego; · umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu; · umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi; · umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności; · skrupulatność, dokładność, sumienność, komunikatywność. Mile widziane: · umiejętność obsługi programu Symfonia; · praktyczna znajomość technik finansowych i produktów finansowania działalności gospodarczej.
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
-
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
-
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych,
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 1 rok doświadczenia w projektowaniu, • podstawowa znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ANALITYK FINANSOWY
-
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
-
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza i weryfikacja rozliczeń z najemcami oraz budżetów operacyjnych dotyczących działalności budynków biurowych, • udział w opracowywaniu budżetów i wsparcie w procesie budżetowania dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej, • udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych, biznesplanów, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych wynikających z umów i innych dokumentów prawnych, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego, • przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej, • udział w opracowywaniu i wdrażaniu procesów biznesowych i procedur wewnętrznych, • udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie, • współpraca z innymi działami i zespołami w Grupie, • udział w innych projektach i bieżących zadaniach Działu Finansowego, • dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
• bardzo dobra organizacja pracy, • umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu, • umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi, • umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności, • skrupulatność, dokładność, sumienność, • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), • doświadczenie w dziale finansowym, • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
ARCHITEKT
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
-
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT DS. DESIGNU
-
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów wykonawczych architektury, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, • opracowywane projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • samodzielność, kreatywność oraz znajomość przepisów warunków technicznych, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ARCHITEKT DS. DESIGNU
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykonywanie wizualizacji - wnętrz i kubatury, • projektowanie aranżacji (w budynkach biurowych), • projekty wykonawcze i powykonawcze, • konkursy międzynarodowe.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu i aranżacji wnętrz, • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop oraz CorelDRAW, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
ASSET MANAGER
-
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
-
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
ASSET MANAGER
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• nadzorowanie wszystkich działań związanych z zarządzaniem biurowcem klasy A zlokalizowanym w centrum Warszawy, • budowanie strategii dla przydzielonego portfela biurowego w celu zabezpieczenia założeń biznesowych inwestorów, • umacnianie pozycji firmy na rynku w zakresie tworzenia i wzrostu wartości aktywów, • przygotowywanie raportów z wyników portfela inwestycyjnego, • ustanowienie standardów procesowych i sprawozdawczych, • zwiększanie wartości aktywów poprzez aktywne poszukiwanie możliwości wzrostu przychodów, ponowną witalizację i optymalizację kosztów, • bieżące monitorowanie trendów na rynku nieruchomości, stawek czynszów, stóp kapitalizacji, zapotrzebowania najemców na powierzchnię, kosztów budowy itp.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub nieruchomości, • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania aktywami (najlepiej sektor komercyjny), • rozległa wiedza na temat procesu zarządzania aktywami, • specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości, • specjalistyczna wiedza na temat rynku nieruchomości komercyjnych, • silne umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, • biegła znajomość języka angielskiego.
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywanie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (żelbet), • analiza dokumentacji projektowej, • przygotowywanie elementów składowych projektów budowlanych i wykonawczych, • bieżące konsultacje i raportowanie postępu prac, • współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów, • inne prace okołoprojektowe związane z realizacją bieżących zadań.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe na poziomie inżynier (ewentualnie student ostatniego roku), • doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, • znajomość programu AutoCAD, pakietu MS Office, • znajomość norm i przepisów prawa budowlanego, • umiejętność korzystania z norm konstrukcyjnych, • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, • rzetelność, kreatywność i zaangażowanie w pracę, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • dobra znajomość języka angielskiego, • znajomość programu Allplan będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
GRAFIK
-
Grafik
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
GRAFIK
Grafik
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· projektowanie i przygotowanie materiałów do druku (foldery, katalogi, oferty, reklamy do magazynów, siatki wielkoformatowe, oklejenia pojazdów, magazynów wielostronicowych, papeterii firmowych, etykiet, okładek na albumy muzyczne, grafik wielkoformatowych ściennych), · projektowanie materiałów webowych (strony www, landing page, mailingi, kampanie banerowe, newslettery), · projektowanie identyfikacji wizualnych, · projektowanie prezentacji Power Point, · projektowanie elementów graficznych do stoisk sprzedażowych, wystawowych, targowych.
WYMAGANIA
· przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku grafik kreatywny (mile widziane, · doświadczenie agencyjne, · znajomość pakietu Adobe (znajomość Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom), · znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel), · umiejętność pracy pod presją czasu nad kilkoma tematami, · staranność, dokładność oraz terminowość w działaniu, · zaangażowanie oraz komunikatywność, · kreatywność, zmysł estetyczny oraz dbałość o detale.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
-
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Organizowanie serwisów technicznych w celu usuwania usterek gwarancyjnych oraz bieżącej eksploatacji, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, oraz umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie organizowania prac naprawczych, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe- techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości i w procesie gwarancyjnego usuwania usterek, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Bardzo dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
-
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska lub podobne, • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub w trakcie), • min. 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji HVAC, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, Ventpack, BricsCAD oraz programów obliczeniowych, • znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
-
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
SPACE PLANNING SPECIALIST
-
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB lub zgłoszenia, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne, • doświadczenie w projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • bardzo dobra umiejętność tworzenia i weryfikacji dokumentacji budowlanej, • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem, warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, • mile widziana umiejętność projektowania instalacji wewnętrznych sanitarnych w obiektach kubaturowych, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
SPACE PLANNING SPECIALIST
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• projektowanie aranżacji w budynkach biurowych – aranżacje w zakresie od 100m2 do 30 000m2 GLA, • znajomość standardu pomiaru powierzchni zgodnie z normą BOMA 2017, • możliwość reprezentacji Spółki poprzez kontakt z Klientem – spotkania, prezentacje projektów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu aranżacji wnętrz (prośba o dołączenie portfolio), • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz zgodnie z zasadą fit-out, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop, • znajomość rynku nieruchomości oraz rynku deweloperskiego będzie dodatkowym atutem, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • pasja.
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
-
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
-
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• realizacja szerokiego spektrum działań marketingowych, w tym rozwijanie nowych koncepcji i projektów, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i realizacja działań związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji na rynek oraz wspomagających sprzedaż i budowanie wizerunku istniejących obiektów, • wsparcie procesu pozyskiwania nowych klientów poprzez tworzenie kampanii promocyjnych, przygotowywanie projektów i treści materiałów promocyjnych oraz bezpośredni nadzór nad realizacją kampanii, • realizacja działań komunikacyjnych skierowanych do obecnych klientów, a także udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań marketingowych umacniających pozycję firmy na rynku, • zapewnianie właściwego wsparcie marketingowego dla zespołu leasingu poprzez tworzenie i wdrażanie oczekiwanych przez sprzedaż narzędzi (np. szkolenia, prezentacje, materiały promocyjne – drukowane i elektroniczne, inne), • realizacja działań marketingowych oraz eventów w regionach operacyjnych spółki, • sporządzanie analiz i badań rynkowych, • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie marki na rynku oraz zwiększenie sprzedaży w odniesieniu do określonych założeń biznesowych poprzez proponowanie nowych sposób dotarcia do klienta, a także nowych narzędzi obsługi klienta, • obserwacja otoczenia konkurencyjnego w zakresie działań marketingowych i oferty, rekomendacja działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów, • bieżąca współpraca z agencjami reklamowymi oraz grupami mediów w celu realizacji założeń marketingowych i komunikacyjnych.
WYMAGANIA
• m.in. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, • wykształcenie wyższe, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność współpracy z klientem anglojęzycznym, • gotowość do wyjazdów i spotkań poza siedzibą firmy, • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia działań marketingowych 360 oraz wiedza z zakresu marketingu internetowego: e-mail marketing, content marketing itd., • „lekkie pióro” – umiejętność elastycznego tworzenia treści marketingowych wysokiej jakości, • znajomość narzędzi Google Analytics w praktyce, • sprawność w ramach pakietu MS Office, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • zdolność do pracy zespołowej oraz pod presją czasu, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • analityczny i otwarty umysł, • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Wsparcie Dyrektora Działu w realizacji zadań jn., • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Zarządzanie zespołem pracowników - koordynowanie, egzekwowanie wydanych poleceń, • Organizowanie bieżącej eksploatacji, konserwacji, napraw oraz realizacji zgłoszeń serwisowych (budynku, wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych), • Optymalizacja działań podwykonawców w powierzonym obszarze wraz z zapewnieniem właściwej współpracy pomiędzy działami, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Przeprowadzenie regularnych kontroli nieruchomości, • Współpraca z Zarządcami nieruchomości w zakresie obsługi najemców, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Wykonywanie raportów z prowadzonych prac, kontroli kosztów, zużycia mediów, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, prowadzenie KOB, protokołów z przeglądów, pozwoleń i decyzji administracyjnych, • Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji umów, zleceń oraz ponoszonych kosztów stałych, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie prowadzonych prac fit-out, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami, • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej sprzedanych nieruchomości, • Wskazywanie rozwiązań, propozycji modernizacji technicznych instalacji oraz ustosunkowywanie się do oczekiwań zarządcy nieruchomości oraz najemców.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe – techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Znajomość MS Office oraz AutoCAD, • Dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Licencja Zarządcy Nieruchomości - dodatkowy atut, • Znajomość języka angielskiego, • Gotowość do wyjazdów służbowych, • Mile widziane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
-
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• budowanie i rozwój rozpoznawalności marki firmy w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych na rynku polskim oraz międzynarodowym, • współpraca z kontrahentami i agencjami doradczymi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, • organizacja wydarzeń branżowych oraz współpraca z agencjami eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital i innymi dostawcami, • współpraca z agencjami doradczymi oraz obserwacja i wdrażanie trendów rynkowych, • współpraca w zakresie planowania i przygotowywania rocznych planów marketingowych, • ścisła współpraca z działem sprzedaży w zakresie marketingowej obsługi procesów komercjalizacji, • definiowanie strategii marketingowej i PR dla nieruchomości zarządzanych przez firmę, • realizacja strategii i kampanii marketingowych (zarządzanie projektami, przygotowywanie media planów, w tym rozwiązanie ATL i BTL, zakup mediów, tworzenie informacji prasowych, współpraca z projektantami graficznymi oraz zarządzanie harmonogramem pracy zespołu projektowego, • prowadzenie analiz i raportów marketingowych i rynkowych.
WYMAGANIA
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym, • płynność w copywriting’u w zakresie tworzenia materiałów marketingowych oraz komunikatów, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • doświadczenie we współpracy z agencjami doradczymi, eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do pracy zespołowej, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • samodzielność w zarządzaniu projektami, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • praca w pełnym wymiarze godzin, na wyłączność.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy. Mile widziane: • uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
-
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Specjalista ds. korporacyjnych i audytu wewnętrznegox
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
- Przygotowywanie uchwał, protokołów w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina, aktualizacja polityk, regulaminów organów nadzorczych, zarządzających Grupy Kapitałowej oraz weryfikacja ich prawidłowej realizacji, - Kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki oraz rozpoznawanie, ujawnianie, badanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych w działalności firmy, - Stałe monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym oraz analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych, - Obsługa spółek Grupy Kapitałowej w zakresie komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, - Uczestniczenie w bieżącej obsłudze spółek np. koordynacja obiegu dokumentów korporacyjnych, - Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym: - przygotowanie i realizacja harmonogramu wewnętrznej kontroli, - nadzorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych przedstawionych w raportach z audytu (follow up) w celu weryfikacji ich skuteczności.
WYMAGANIA
- Ukończone studia wyższe (preferowany kierunek prawniczy), - Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, - Umiejętność raportowania i syntetycznego komunikowania, - Umiejętności analityczne, - Wysoką kulturę osobistą, - Praktyczną umiejętność w zakresie obsługi pakietu MS Office (PowerPoint, Word w szczególności Excel), - Wysokie kompetencje interpersonalne, - Znajomość j. angielskiego, - Doświadczenie w obszarze działania corporate governance, - Doświadczenie lub znajomość zagadnień związanych z prawem rynków kapitałowych, funkcjonowaniem spółek publicznych, - Umiejętność tworzenia prezentacji, przygotowania formalnych pism.
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
-
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
KOORDYNATOR KSIĘGOWOŚCI
Koordynator Księgowości
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· koordynacja prac z zakresu księgowości i organizacja pracy zespołu; · prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego; · zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych; · sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów (w tym skonsolidowanych) i deklaracji; · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank); · nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT; · nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych; · bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Finansowym i przygotowywanie raportów dla Zarządu.
WYMAGANIA
wykształcenie wyższe ekonomiczne; · minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dz. Księgowości lub/i na stanowisku głównej/-ego księgowej/-ego; · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego; · biegła znajomość MS Excel; · znajomość języka angielskiego · umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania, wdrażania i rekomendacji rozwiązań; · sprawna organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, umiejętność ustalania priorytetów; · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; · umiejętność pracy w zespole; · umiejętność komunikacji. Mile widziane: · znajomość praktyczna programu Symfonia; · doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych; · doświadczenie w pracy w Fundacji; · doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek medycznych.
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
-
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY W DZIALE KONTROLINGU
Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie; · współpraca w zakresie przygotowania budżetu oraz prognoz finansowych Grupy Cavatina; · współpraca w zakresie bieżących spraw finansowych, rachunkowości zarządczej i finansowej; · współpraca z Działem Księgowości w zakresie potrzeb kontrolingu i rachunkowości zarządczej; · sporządzanie zestawień i kalkulacji na zlecenie Zarządu i Dyrektora Finansowego; · przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego; · dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako Analityk lub Kontroler Finansowy; · wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość); · wysokie umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość Excela; · biegła znajomość języka angielskiego; · umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu; · umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi; · umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności; · skrupulatność, dokładność, sumienność, komunikatywność. Mile widziane: · umiejętność obsługi programu Symfonia; · praktyczna znajomość technik finansowych i produktów finansowania działalności gospodarczej.
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
-
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
KSIĘGOWY/WA – LEADER ZESPOŁU
Księgowy/wa - Leader zespołu
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, · przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy Cavatina sporządzanie kwartalnych pakietów sprawozdawczych na potrzeby konsolidacji, · sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych kilku Spółek z Grupy Cavatina, · współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP), · kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych, · czynne uczestnictwo w przygotowaniu raportów na potrzeby zarządu oraz banków, · współpraca z innymi dzialami z Grupy Cavatina.
WYMAGANIA
· wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), · minimum 5 letnie doświadczenie w działach księgowości na podobnym stanowisku, w samodzielnym prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych dla kilku Klientów, · umiejętność sporządzania cash flow, · umiejętność kalkulacji podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego, · praktyczna znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, · znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, · dobra znajomość j. angielskiego, · bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, · otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, · orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków, · mile widziana znajomość MSSF.
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
-
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY FIT-OUT KRAKÓW
Architekt - projekty fit-out Kraków
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
-
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
ASYSTENT ARCHITEKTA – PROJEKTY FIT-OUT
Asystent Architekta - projekty fit-out
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych w zakresie fit-out, • rozwiązywanie detali budowlanych,
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 1 rok doświadczenia w projektowaniu, • podstawowa znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych, • samodzielność, kreatywność, • dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ANALITYK FINANSOWY
-
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
ANALITYK FINANSOWY
Analityk Finansowy
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza i weryfikacja rozliczeń z najemcami oraz budżetów operacyjnych dotyczących działalności budynków biurowych, • udział w opracowywaniu budżetów i wsparcie w procesie budżetowania dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej, • udział w sporządzaniu prognoz i projekcji finansowych, biznesplanów, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych wynikających z umów i innych dokumentów prawnych, • przetwarzanie, analiza i raportowanie danych finansowych pozyskanych z systemu księgowego, • przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej, • udział w opracowywaniu i wdrażaniu procesów biznesowych i procedur wewnętrznych, • udział w pozyskiwaniu finansowania dla spółek w Grupie, • współpraca z innymi działami i zespołami w Grupie, • udział w innych projektach i bieżących zadaniach Działu Finansowego, • dbałość o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów.
WYMAGANIA
• bardzo dobra organizacja pracy, • umiejętność pracy z dużą ilością danych i pod presją czasu, • umiejętność pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi, • umiejętność identyfikacji błędów i niezgodności, • skrupulatność, dokładność, sumienność, • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu, • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość), • doświadczenie w dziale finansowym, • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
ARCHITEKT
-
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ARCHITEKT
Architekt
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej, • bieżące rozwiązywanie problemów projektowych, • udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny, • co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy), • praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norm, • doświadczenie w koordynacji międzybranżowej, • znajomość dostępnych na rynku materiałów budowlanych i technologii, • wysoka samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i bardzo dobra organizacja własnej pracy, • terminowość, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły, • umiejętność pracy pod presją czasu, • doświadczenie w pracy zespołowej, • kreatywność poparta ciekawymi projektami w portfolio, • poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna, • biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy projektach wystawienniczych będzie dodatkowym atutem.
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
-
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT – PROJEKTY WYKONAWCZE
Architekt – projekty wykonawcze
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywane projektów wykonawczych architektury, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, • opracowywane projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, • rozwiązywanie detali budowlanych.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne - Architektura i Urbanistyka (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, • samodzielność, kreatywność oraz znajomość przepisów warunków technicznych, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz technologii ich stosowania, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad, • znajomość języka angielskiego (co najmniej B1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • tworzenie dobrej atmosfery w zespole.
ARCHITEKT DS. DESIGNU
-
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
ARCHITEKT DS. DESIGNU
Architekt ds. Designu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wykonywanie wizualizacji - wnętrz i kubatury, • projektowanie aranżacji (w budynkach biurowych), • projekty wykonawcze i powykonawcze, • konkursy międzynarodowe.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu i aranżacji wnętrz, • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop oraz CorelDRAW, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
ASSET MANAGER
-
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
ASSET MANAGER
Asset Manager
Warszawa
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• nadzorowanie wszystkich działań związanych z zarządzaniem biurowcem klasy A zlokalizowanym w centrum Warszawy, • budowanie strategii dla przydzielonego portfela biurowego w celu zabezpieczenia założeń biznesowych inwestorów, • umacnianie pozycji firmy na rynku w zakresie tworzenia i wzrostu wartości aktywów, • przygotowywanie raportów z wyników portfela inwestycyjnego, • ustanowienie standardów procesowych i sprawozdawczych, • zwiększanie wartości aktywów poprzez aktywne poszukiwanie możliwości wzrostu przychodów, ponowną witalizację i optymalizację kosztów, • bieżące monitorowanie trendów na rynku nieruchomości, stawek czynszów, stóp kapitalizacji, zapotrzebowania najemców na powierzchnię, kosztów budowy itp.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub nieruchomości, • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania aktywami (najlepiej sektor komercyjny), • rozległa wiedza na temat procesu zarządzania aktywami, • specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości, • specjalistyczna wiedza na temat rynku nieruchomości komercyjnych, • silne umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, • biegła znajomość języka angielskiego.
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
-
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• opracowywanie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (żelbet), • analiza dokumentacji projektowej, • przygotowywanie elementów składowych projektów budowlanych i wykonawczych, • bieżące konsultacje i raportowanie postępu prac, • współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów, • inne prace okołoprojektowe związane z realizacją bieżących zadań.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe na poziomie inżynier (ewentualnie student ostatniego roku), • doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, • znajomość programu AutoCAD, pakietu MS Office, • znajomość norm i przepisów prawa budowlanego, • umiejętność korzystania z norm konstrukcyjnych, • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, • rzetelność, kreatywność i zaangażowanie w pracę, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • dobra znajomość języka angielskiego, • znajomość programu Allplan będzie dodatkowym atutem.
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
-
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
ASYSTENT/-KA ARCHITEKTA
Asystent/-ka Architekta
Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• wparcie przy prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego, • współpraca z pozostałymi działami firmy i projektantami branżowymi, • wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji technicznej oraz przygotowywania ofert, • współudział w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, • tworzenie dokumentacji projektowej.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne, • doświadczenie w biurze projektowym, • ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, • bardzo dobra znajomość programu AutoCad, SketchUp- warunek konieczny, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
GRAFIK
-
Grafik
Kraków
Aplikuj
GRAFIK
Grafik
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
· projektowanie i przygotowanie materiałów do druku (foldery, katalogi, oferty, reklamy do magazynów, siatki wielkoformatowe, oklejenia pojazdów, magazynów wielostronicowych, papeterii firmowych, etykiet, okładek na albumy muzyczne, grafik wielkoformatowych ściennych), · projektowanie materiałów webowych (strony www, landing page, mailingi, kampanie banerowe, newslettery), · projektowanie identyfikacji wizualnych, · projektowanie prezentacji Power Point, · projektowanie elementów graficznych do stoisk sprzedażowych, wystawowych, targowych.
WYMAGANIA
· przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku grafik kreatywny (mile widziane, · doświadczenie agencyjne, · znajomość pakietu Adobe (znajomość Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom), · znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel), · umiejętność pracy pod presją czasu nad kilkoma tematami, · staranność, dokładność oraz terminowość w działaniu, · zaangażowanie oraz komunikatywność, · kreatywność, zmysł estetyczny oraz dbałość o detale.
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
-
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER BUDOWY DS. OFERTOWANIA
Inżynier budowy ds. ofertowania
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• analiza dokumentacji projektowej, • sporządzanie przedmiarów robót, • analiza ofert dostawców i podwykonawców, • sporządzanie kompleksowych kosztorysów budowlanych, • wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad zamówieniami.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym, • znajomość przepisów prawa budowlanego, • znajomość procesów budowlanych, • doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego, kosztorysowaniu inwestycji, tworzeniu harmonogramów, • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
-
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Organizowanie serwisów technicznych w celu usuwania usterek gwarancyjnych oraz bieżącej eksploatacji, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, oraz umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie organizowania prac naprawczych, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe- techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości i w procesie gwarancyjnego usuwania usterek, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Bardzo dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznych
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
-
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI HVAC
Projektant Instalacji HVAC
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska lub podobne, • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub w trakcie), • min. 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji HVAC, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, Ventpack, BricsCAD oraz programów obliczeniowych, • znajomość języka angielskiego.
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
-
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN)
Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo – realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB lub zgłoszenia, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne, • doświadczenie w projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • bardzo dobra umiejętność tworzenia i weryfikacji dokumentacji budowlanej, • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem, warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, • mile widziana umiejętność projektowania instalacji wewnętrznych sanitarnych w obiektach kubaturowych, • dobra znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy.
SPACE PLANNING SPECIALIST
-
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
SPACE PLANNING SPECIALIST
Space Planning Specialist
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• projektowanie aranżacji w budynkach biurowych – aranżacje w zakresie od 100m2 do 30 000m2 GLA, • znajomość standardu pomiaru powierzchni zgodnie z normą BOMA 2017, • możliwość reprezentacji Spółki poprzez kontakt z Klientem – spotkania, prezentacje projektów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe architektoniczne (inż. mgr architekt), • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu aranżacji wnętrz (prośba o dołączenie portfolio), • kreatywność oraz poczucie estetyki, • znajomość metodyki oraz technologii stosowanej przy projektowaniu wnętrz zgodnie z zasadą fit-out, • znajomość rynku materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, • bardzo dobra znajomość programów wspomagania projektowego: AutoCad/Revit, SketchUp oraz programów graficznych: Photopshop, • znajomość rynku nieruchomości oraz rynku deweloperskiego będzie dodatkowym atutem, • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1), • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy, • efektywność pracy, • pasja.
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
-
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI
Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• realizacja szerokiego spektrum działań marketingowych, w tym rozwijanie nowych koncepcji i projektów, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i realizacja działań związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji na rynek oraz wspomagających sprzedaż i budowanie wizerunku istniejących obiektów, • wsparcie procesu pozyskiwania nowych klientów poprzez tworzenie kampanii promocyjnych, przygotowywanie projektów i treści materiałów promocyjnych oraz bezpośredni nadzór nad realizacją kampanii, • realizacja działań komunikacyjnych skierowanych do obecnych klientów, a także udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań marketingowych umacniających pozycję firmy na rynku, • zapewnianie właściwego wsparcie marketingowego dla zespołu leasingu poprzez tworzenie i wdrażanie oczekiwanych przez sprzedaż narzędzi (np. szkolenia, prezentacje, materiały promocyjne – drukowane i elektroniczne, inne), • realizacja działań marketingowych oraz eventów w regionach operacyjnych spółki, • sporządzanie analiz i badań rynkowych, • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie marki na rynku oraz zwiększenie sprzedaży w odniesieniu do określonych założeń biznesowych poprzez proponowanie nowych sposób dotarcia do klienta, a także nowych narzędzi obsługi klienta, • obserwacja otoczenia konkurencyjnego w zakresie działań marketingowych i oferty, rekomendacja działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów, • bieżąca współpraca z agencjami reklamowymi oraz grupami mediów w celu realizacji założeń marketingowych i komunikacyjnych.
WYMAGANIA
• m.in. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, • wykształcenie wyższe, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność współpracy z klientem anglojęzycznym, • gotowość do wyjazdów i spotkań poza siedzibą firmy, • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia działań marketingowych 360 oraz wiedza z zakresu marketingu internetowego: e-mail marketing, content marketing itd., • „lekkie pióro” – umiejętność elastycznego tworzenia treści marketingowych wysokiej jakości, • znajomość narzędzi Google Analytics w praktyce, • sprawność w ramach pakietu MS Office, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • zdolność do pracy zespołowej oraz pod presją czasu, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • analityczny i otwarty umysł, • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia.
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
-
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Kraków, Katowice, Bielsko-Biała
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Wsparcie Dyrektora Działu w realizacji zadań jn., • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości, • Zarządzanie zespołem pracowników - koordynowanie, egzekwowanie wydanych poleceń, • Organizowanie bieżącej eksploatacji, konserwacji, napraw oraz realizacji zgłoszeń serwisowych (budynku, wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych), • Optymalizacja działań podwykonawców w powierzonym obszarze wraz z zapewnieniem właściwej współpracy pomiędzy działami, • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości, • Przeprowadzenie regularnych kontroli nieruchomości, • Współpraca z Zarządcami nieruchomości w zakresie obsługi najemców, • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa, • Wykonywanie raportów z prowadzonych prac, kontroli kosztów, zużycia mediów, • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, prowadzenie KOB, protokołów z przeglądów, pozwoleń i decyzji administracyjnych, • Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji umów, zleceń oraz ponoszonych kosztów stałych, • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie prowadzonych prac fit-out, • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów, • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami, • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej sprzedanych nieruchomości, • Wskazywanie rozwiązań, propozycji modernizacji technicznych instalacji oraz ustosunkowywanie się do oczekiwań zarządcy nieruchomości oraz najemców.
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe – techniczne, • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości, • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem, • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, • Znajomość MS Office oraz AutoCAD, • Dobra organizacja pracy, • Zdolności do rozwiązywania problemów, • Licencja Zarządcy Nieruchomości - dodatkowy atut, • Znajomość języka angielskiego, • Gotowość do wyjazdów służbowych, • Mile widziane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
-
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETINGU
Zastępca Kierownika Marketingu
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• budowanie i rozwój rozpoznawalności marki firmy w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych na rynku polskim oraz międzynarodowym, • współpraca z kontrahentami i agencjami doradczymi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, • organizacja wydarzeń branżowych oraz współpraca z agencjami eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital i innymi dostawcami, • współpraca z agencjami doradczymi oraz obserwacja i wdrażanie trendów rynkowych, • współpraca w zakresie planowania i przygotowywania rocznych planów marketingowych, • ścisła współpraca z działem sprzedaży w zakresie marketingowej obsługi procesów komercjalizacji, • definiowanie strategii marketingowej i PR dla nieruchomości zarządzanych przez firmę, • realizacja strategii i kampanii marketingowych (zarządzanie projektami, przygotowywanie media planów, w tym rozwiązanie ATL i BTL, zakup mediów, tworzenie informacji prasowych, współpraca z projektantami graficznymi oraz zarządzanie harmonogramem pracy zespołu projektowego, • prowadzenie analiz i raportów marketingowych i rynkowych.
WYMAGANIA
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym, • płynność w copywriting’u w zakresie tworzenia materiałów marketingowych oraz komunikatów, • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • doświadczenie we współpracy z agencjami doradczymi, eventowymi, domami mediowymi, agencjami digital, • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do pracy zespołowej, • konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, • samodzielność w zarządzaniu projektami, • odpowiedzialność za powierzone zadania, • praca w pełnym wymiarze godzin, na wyłączność.
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
-
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Dział Projektowania Inwestycji
Kraków, Katowice
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego, • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp., • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB, • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych, • nadzór autorski na budowach, • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym), • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów.
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika lub pokrewne, • min. 3 lata doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych (doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem), • bardzo dobra umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, • biegłość w obsłudze programu AutoCAD, CADprofi oraz nakładek branżowych, • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, • rzetelność i zaangażowanie w pracy. Mile widziane: • uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji słaboprądowych (KD, BMS, LAN, CCTV, SSP i DSO), • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
-
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
INŻYNIER DS. KONTROLI KOSZTÓW
Dział Realizacji Inwestycji
Kraków
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• Weryfikacja umów wykonawczych zgodnie ze standardami działu • Analiza cen jednostkowych i zgodności z przedmiarem • Pomoc w przygotowaniu zestawień • Wsparcie w kontroli realizacji budżetu
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane (również studenci studiów niestacjonarnych) • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii budowlanych, • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad • wysokie umiejętności analityczne
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
-
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
INŻYNIER DZIAŁU DS. FIT OUT
Dział Realizacji Inwestycji
Wrocław
Aplikuj
OBOWIĄZKI
• bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu, Project Managerem i Kierownikiem Budowy • poszukiwanie wykonawców na poszczególne zakresy robót • przygotowywanie umów o roboty budowlane na podstawie dokumentacji wykonawczej i przedmiarów • przygotowywanie harmonogramów realizacji Fit out oraz ich bieżący nadzór • nadzór nad jakością wykonywanych robót w oparciu o przepisy oraz dokumentacje techniczną • raportowanie prac budowlanych • prowadzenie rejestru umów, zleceń, archiwizacja dokumentów itp. • zarządzanie obiegiem dokumentów • uczestnictwo w odbiorach lokali biurowych/powierzchni usługowych
WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska) • umiejętność kontraktowania robót budowlanych i pozyskiwania wykonawców • umiejętności negocjacyjne • umiejętność czytania dokumentacji technicznej • znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zdecydowanie i efektywność w działaniu • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
SZUKASZ INNEGO
STANOWISKA?


    Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych podanymi w polityce prywatności.