Cavatina na GPW
Cavatina na GPW
Growth with us

RODO

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Wykaz podmiotów wchodzących w skład GK Cavatina

Klauzula informacyjna - dla osób, których dane otrzymaliśmy w związku z monitoringiem znajdującym się na naszych obiektach

Klauzula informacyjna - dla osób, których dane uzyskaliśmy poprzez formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna - dla osób, które wyraziły zgodę, na stosowanie plików cookies

Klauzula informacyjna - dla osób będących klientami / kontrahentami, któregokolwiek z podmiotów należących do GK Cavatina

Klauzula informacyjna - dla osób, wyznaczonych do kontaktu z nami przez naszych klientów / kontrahentów

Klauzula informacyjna - dla akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Klauzula informacyjna - dla sygnalistów

Polityka Prywatnosci GK Cavatina - czyli jak przetwarzamy Pani/Pana dane pobrane w związku z wizytą na stronie WWW