Skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za 2020