Skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za 2020 rok