Jednostkowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za 2020