Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Jak deweloperzy budują… lokalną tożsamość?

Multifunkcyjność to pojęcie, które coraz częściej charakteryzuje nowo powstające inwestycje budowlane. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie obserwujemy rosnącą liczbę realizacji integrujących m.in. obiekty mieszkalne, powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe. Wpływają one na rozwój miast i pozwalają budować lokalną tożsamość wśród ich mieszkańców. Jednym z przykładów mocno niestandardowego, a nawet unikatowego w skali kraju projektu mixed-use jest Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Dowód? Pod koniec października miasto będzie miało długo wyczekiwaną profesjonalną Bielską Orkiestrę Cavatina – nie udałoby się to, gdyby Cavatina Holding nie stworzyła w ramach kompleksu nowoczesnej sali koncertowej na 1000 osób.