Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Cavatina Holding uplasowała emisję na 50 mln zł

Cavatina Holding przydzieliła warunkowo 50 tys. zwykłych obligacji na okaziciela serii P2023C o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.