Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Eurowe obligacje Cavatiny Holding debiutują na GPW

Wprowadzone do obrotu obligacje Cavatiny Holding mają 3,5-letni okres spłaty i są zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki.