Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Cavatina Holding na mocnych podstawach i z większym portfelem

Grupa Cavatina Holding wypracowała w trzech kwartałach 2022 r. 144,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 127,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Powiększył się też portfel gotowych biur.