Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Ostatni dzień zapisów na obligacje Cavatina Holding

We wtorek 8 listopada zakończyły się zapisy na obligacje serii P2022D oferowane przez Cavatina Holding S.A. Zapisy przyjmował Michael/Ström Dom Maklerski pełniący funkcję firmy inwestycyjnej oraz Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu obligacji zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r.