Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Więcej niż mieszkania i sklepy. Zobacz, jak Fuzja, WI-MA i inne inwestycje zmieniają Łódź

Deweloperzy coraz częściej podejmują się projektów ambitniejszych niż budowa jedynie domów, biur czy centrów handlowych. Swoimi inwestycjami tworzą nie tylko niezbędną infrastrukturę, ale także miejsca sprzyjające spotkaniom i integracji mieszkańców. Takie projekty swoim zasięgiem mogą obejmować duże fragmenty ulic, a nawet całe kwartały.