Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Wchodzimy na ścieżkę dekarbonizacji

Wkrótce zaprezentujemy pierwszy raport ESG Grupy podsumowujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia w trzech obszarach związanych ze społecznością, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym