Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Cavatina Holding pozyskała 40,7 mln zł z publicznej emisji obligacji

Cavatina uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości ponad 40 mln zł. Papiery dłużne trafią do ok. 560 inwestorów.