Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Cavatina rusza z emisją obligacji dla Kowalskich

W poniedziałek startujemy z emisją obligacji o wartości do 50 mln zł – w ramach prospektowego programu o wartości do 200 mln zł. To dla nas kolejny krok na drodze dywersyfikacji źródeł finansowania. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na podstawie marży 6% powiększonej o WIBOR 6M. Funkcję oferującego będzie pełnić Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy w dniach 14-25 lutego 2022 r. można składać również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski BDM S.A. i Noble Securities S.A.