Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

KNF zatwierdziła prospekt Cavatina Holding dot. programu emisji obligacji na 200 mln zł

Prospekt Cavatina Holding, umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln zł, które będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst GPW, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)