Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

WIMA Widzewska Manufaktura – koniec rozbiórek, teraz budowa

W nową fazę wkroczył projekt wielofunkcyjnego kompleksu Widzewskiej Manufaktury WIMA realizowany przez Cavatina Holding na terenach dawnych zakładów „Wi-Ma”