Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej

Planowana droga wraz z linią tramwajową jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta.