Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Debiut obligacji na rynku Catalyst

8 stycznia 2021 roku na rynku Catalyst zadebiutuowały obligacje spółki CAVATINA HOLDING S.A.