Cavatina Group

We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

Cavatina Group

|  Highest Quality  |
|  International Business  |
|  Unique Thinking  |

We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

Cavatina Group

O Nas

O CAVATINA Group

Stabilność, doświadczenie oraz dynamiczny rozwój

Grupa CAVATINA to nie tylko deweloper, ale także generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa oraz fit-out. Dodatkowo, grupa posiada własną pracownię architektoniczną, w której na co dzień pracuje blisko 60 architektów w Polsce i poza jej granicami.

CAVATINA skupia aktywność w segmencie biurowym, którą realizuje pan Michał Dziuda - główny udziałowiec holdingu Murapol, jego wieloletni Prezes Zarządu, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Powyższy segment biurowy jest autorskim projektem pana Michała Dziudy, w aspekcie kapitałowym stanowi odrębne przedsięwzięcie biznesowe i jest niezależny od holdingu Murapol.

Grupa zapoczątkowała swoją aktywność w Krakowskim segmencie biurowym, trójetapowym projektem Equal Business Park. Jego łączna powierzchnia najmu wynosi ponad 48 tys. m2, a następnie w szybkim tempie zwiększyła skalę aktywnych projektów do ponad 225 tys. m2 GLA. Obecnie Grupa CAVATINA jest w trakcie akwizycji nowych nieruchomości w ramach 2 fazy inwestycyjnej. Począwszy od II kwartału 2018 rozpoczyna budowę kolejnych biurowców w 5 największych miastach polski, po których ukończeniu prognozowane jest przekroczenie przez grupę łącznego progu 525 tys. m2 GLA w odniesieniu do wybudowanych obiektów.

Powyższe tempo rozwoju grupy CAVATINA możliwe jest zarówno dzięki dużemu doświadczeniu właściciela grupy, który uprzednio w ciągu 15 lat zbudował jeden z największych holdingów nieruchomościowych w Polsce, jak również dzięki unikatowemu systemowi budżetowania pozwalającemu na osiąganie ponadprzeciętnych marż na realizowanych projektach. Powyższe czynniki w połączeniu z dysponowaniem przez grupę i jej właściciela aktywem w postaci akcji holdingu Murapol stanowiących element zabezpieczający, którego wartość przekracza 200 mln PLN sprawiają, że grupa CAVATINA posiada realne możliwości realizacji swoich zamierzeń.

6

ILOŚĆ PROJEKTÓW

225

POWIERZCHNIA NAJMU W TYSIĄCACH m²

5

MIAST W POLSCE

Sprawdzony schemat działania

Grupa CAVATINA przy określeniu założeń strategii działania bazuje na modelu którego efektywność została wielokrotnie potwierdzona podczas realizacji przez jej założyciela kilkudziesięciu projektów deweloperskich, a następnie rozwinięta w ramach spółki CAVATINA, która stanowi segment wykonawczy Grupy CAVATINA i odpowiada za gromadzenie i rozwój jej know-how.

Do głównych elementów tego modelu zaliczają się w szczególności dostawy gruntu typu just-in-time.To rozumiane jest jako brak utrzymywania nieefektywnego banku gruntów, który zastępowany został umowami przedwstępnymi z odroczeniem płatności do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Drugim elementem modelu jest unikatowy system budżetowania. Charakteryzuje go niski poziom nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości i designu. Designu wyróżniającego inwestycje Grupy CAVATINA na tle konkurencji. Elementy te połączone są z przeznaczaniem podwyższonych nakładów na działania komercjalizacyjne i sprzedażowe.

Schemat działania Grupy CAVATINA zakłada dostarczenie klientowi produktu o najlepszym stosunku ceny do uzyskiwanych korzyści. Dzięki dużej skali działań Grupa CAVATINA, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej, jest w stanie dostarczyć klientowi produkt klasy A, spełniający najwyższe standardy techniczne. Powyższy schemat działania w połączeniu z dążeniem do minimalizacji poziomu fizycznego wkładu kapitałowego sprawia, że Grupa CAVATINA jest zdolna do uzyskiwania wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności oraz zapewnienia akcjonariuszom pożądanego poziomu rentowności kapitału własnego.

Strategia grupy oraz charakterystyka projektów

Strategia grupy CAVATINA zakłada budowę obiektów biurowych w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach znajdujących się w 5 największych miastach polski. W ramach realizacji powyższej strategii szczególny nacisk kładziony jest na następujące aspekty:

- zapewnienie odpowiedniej skali inwestycji w celu uzyskania optymalnych parametrów operacyjnych i technicznych obiektów oraz optymalizacji ich budżetów kosztowych;

- realizacja inwestycji odznaczających się atrakcyjnym designem łączącym w sobie lekkość i zalety wizualne z efektywnością ekonomiczną i zaawansowaną infrastrukturą techniczną wpływającą na wygodę i koszt eksploatacji;

- zaoferowanie najemcom efektywnego kosztu najmu na poziomie o 10-20% niższym niż średnia cena rynkowa występująca w konkurencyjnych obiektach w danej lokalizacji w celu zwiększenia dynamiki działań komercjalizacyjnych, co realizowane jest poprzez wysoki poziom fit-outu przyznawanego najemcom.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W CAVATINIE prowadzenie odpowiedzialnego biznesu polega na definiowaniu i uwzględnianiu potrzeb naszych interesariuszy oraz współpracowników, a następnie ich wdrażaniu w strategię firmy. Nasze działania i zasady, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, są realizowane poprzez tworzenie planów i programów na rzecz bieżących oraz przyszłych inwestycji.

Nasze Inwestycje

Portfolio grupy CAVATINA to projektowane z najwyższą starannością biurowce klasy A.

Equal Business Park A

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków
Projekt: Mariusz Chrobak, Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: zakończony

Equal Business Park jest nowoczesnym i funkcjonalnym biurowcem klasy A, zlokalizowanym przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Został zbudowany na planie wielokąta, gdzie jego dłuższy bok jest równoległy do głównej ulicy. Budynek składa się z 6 kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego. Rampa wjazdowa do garażu dzieli go na dwa segmenty – północny i południowy. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku nawiązuje do tradycyjnej zabudowy miejskiej: wykształcono reprezentacyjny dziedziniec wejściowy oraz podcienia wokół powierzchni handlowych i usługowych w parterze.

Do głównego wejścia do budynku prowadzą zewnętrzne schody, znajdujące się po wschodniej części. Wejście do garażu znajduje się od strony północnej, natomiast wejście do części podziemnej - po jego wschodniej stronie. Dodatkowo, istnieją drogi ewakuacyjne przebiegające przez główne schody od strony południowej oraz korytarz ewakuacyjny.

7850

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

179

MIEJSC PARKINGOWCYH

4

ILOŚĆ WIND

Equal Business Park B

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków
Projekt: Mariusz Chrobak, Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: zakończony

Equal Business Park B, to kolejny budynek w ramach kompleksu przy ulicy Wielickiej. Pierwszy z nich, został bardzo szybko skomercjalizowany. Doceniony został jego standard wykonania, wyposażenia oraz lokalizacja.

Budynek B, stworzony na planie wieloboku, pozostaje spójny architektonicznie z poprzednim. Posiada 6 kondygnacji naziemnych, oraz garaż na poziomie -1. Lokale na parterze zostały cofnięte, względem pozostałych kondygnacji i tworzą arkady, przez co całość budynku jest bardziej atrakcyjna.

Główne wejście do Budynku B, do którego prowadzą zewnętrzne schody, znajduje się od strony zachodniej. Wejścia do garażu są od strony północnej oraz wschodniej. Dodatkowo, drogie ewakuacyjne zaprojektowano w południowych klatkach schodowych, tak także znajduje się główne wyjście ewakuacyjne.

18732

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

310

MIEJSC PARKINGOWCYH

6

ILOŚĆ WIND

Equal Business Park C

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Equal Business Park to kompleks trzech biurowców klasy A, który powstaje w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Budynek C jest obecnie w budowie i dopełni wizualnie tę część dzielnicy.

Trzecia część kompleksu Equal Busines Park zaplanowany został na planie wieloboku i składać się będzie z 4 budynków. W głównych z nich, zaplanowano 6 kondygancji, w mniejszych 4 kondygnacje naziemne. Projekt największego z budynków zakłada przechyloną, względem ulicy dojazdowej, ścianę frontową, przez co wizualnie podkreślone zostanie główne wejście do budynku.

Dzięki konstrukcji Budynku C, która opiera się na 4 strzelistych strukturach, na terenie kompleksu powstaną 3 wewnętrzne dziedzińce. Zaaranżowane zostaną one na tereny z licznymi pnączami, które stworzą zielone fasady. Skrzydła Budynku C pozwolą z kolei na wydzielenie arkad po bokach dziedzińców oraz na południowo-wschodniej fasadzie.

Garaż został zaprojektowany w kondygnacji podziemnej, a wejścia do niego będą dostępne od północno-zachodniej oraz północno-wschodniej strony.

23113

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

370

MIEJSC PARKINGOWCYH

9

ILOŚĆ WIND

Tischnera Office

Lokalizacja: ul. Tischnera, Kraków
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Sergiusz Tomiczek, Katarzyna Szczotok, Jan Juraszczyk
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Biurowiec Tischnera Office zaprojektowano na planie podkowy, z dziedzińcem wewnętrznym od strony południowej. Projekt budynku zakłada garaż zlokalizowany na kondygnacjach podziemnych oraz 10 kondygnacji naziemnych. Od 3 do najwyższego piętra zaprojektowano tarasy, wszystkie od strony południowej. Biurowiec powstaje przy ulicy Tischnera z arkadami dochodzącymi do wysokości 2 piętra, które zwieńczają głównej wejście do budynku.

Na kondygnacjach podziemnych będzie znajdował się parking, który lekko rozszerzać się będzie ku północy oraz południu. Wejścia do garażu zaprojektowano od południowo-wschodniej strony.

33800

m² POWIERZCHNIA NAJMU

10

ILOŚĆ KONDYGNACJI

810

MIEJSC PARKINGOWCYH

12

ILOŚĆ WIND

Lokalizacja: ul. Fabryczna, Wrocław
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Sergiusz Tomiczek, Katarzyna Szczotok
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Teren, na którym powstaje inwestycja znajduje się w dynamicznie rozwijającej się części miasta przy ulicy Fabrycznej. W pobliżu istnieje wiele budynków biurowych oraz usługowych. Carbon Towers zaprojektowano jako 2 konstrukcje. Pierwsza z nich, na planie czworoboku, liczyć będzie 3 kondygnacje. Druga, o 12 kondygnacjach (od 3 do 14 piętra) powstanie na planie trójkąta.

Zakrzywiona, szklana fasada, została zaprojektowana jako „druga skóra”. Takie rozwiązanie nada całości projektu nowoczesnego designu. Głównej wejście do budynku, znajduje się bezpośrednio do strony ulicy, w połowie osi budynku. Z kolei wejście do garażu, w głębi działki, po południowej części kompleksu.

19095

m² POWIERZCHNIA NAJMU

14

ILOŚĆ KONDYGNACJI

377

MIEJSC PARKINGOWCYH

6

ILOŚĆ WIND

Diamentum Office

Lokalizacja: ul. Robotnicza, Wrocław

Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Paulina Dziuda, Katarzyna Szczotok, Katarzyna Marczykiewicz

Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Biurowiec został zaprojektowany jako budynek o solidnej strukturze o kształcie prostokąta, położony dłuższym bokiem równolegle do ulicy Robotniczej. Diamentum Office to 8 kondygnacji naziemnych oraz jedna podziemna. Parter został lekko cofnięty, w stosunku do wyższych kondygnacji. Pozwoliło to na wykreowanie naturalnej arkady, umożliwiającej przejazd na parking. Projekt szklanej elewacji zainspirowany był strukturą diamentu.

9291

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

100

MIEJSC PARKINGOWCYH

3

ILOŚĆ WIND

Lokalizacja: ul. Chmielna, Warszawa
Projekt: Epstein
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Chmielna 89 będą nowoczesnym budynkiem o wysokim standardzie wykonania oraz wykończenia. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do planowanej zabudowy tej części stolicy. Fasady dadzą wrażenie lekkości, przejrzystości oraz sprawią, że biurowiec nie będzie wyróżniał się na tle otaczającej zabudowy. Do ich wykonania zostaną użyte: stal nierdzewna lub aluminium, duże panele szklane oraz projektanci nie zapomnieli o subtelnych detalach architektonicznych.

24560

m² POWIERZCHNIA NAJMU

14

ILOŚĆ KONDYGNACJI

114

MIEJSC PARKINGOWCYH

11

ILOŚĆ WIND

CAVATINA International

CAVATINA & PARTNERS

CAVATINA & PARTNERS offers rare inhouse combination of leading design and property development experience. Our aim is to create modern buildings and everyday places for vibrant needs of people, communities and businesses. In our work we focus on innovative thinking, latest technology and sustainability.

Our portfolio of projects, range medium to large-scale developments from residential, retail to workspace.

To drive Our business forward we plan with our Partners in early 2018 to create new offices in London, Bangalore and Berlin and in the next phase New York, Amsterdam, Siena, Dubai, Xiamen and Shanghai.

Our services

- Consultancy in development process including: land acquisition, due diligence, planning, design development, legal, commercial and finance. CAVATINA &PARTNERS as lead consultant responsible for selecting, employing and project managing some or all of the other team members. We work with a long-established network of other professionals and can select the very best team for a particular project.

- Property Investment – our own investment projects from site acquisition to project delivery, ensuring proper transactional due diligence site acquisition trading sites once the planning gain has been made.

- Property development- our own development projects from site acquisition to building completion, ensuring proper transactional due diligence site acquisition, planning, design development and trading finished apartments or commercial spaces

- Co-operation under the Design and Build delivery system and Joint Venture Partnerships.

- Design development – Including Research, Graphic Design and Communication, Concept Design, Planning, Integrated design, Interior design.

- Preparation of BIM models and technical production drawings.

CAVATINA Architects

360° design, construction & audit solutions

CAVATINA Architects powstała w ramach Grupy CAVATINA, która prowadzi działalność inwestycyjną i deweloperską na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.
Od chwili powstania Grupa CAVATINA zrealizowała 7 projektów komercyjnych,
o łącznej powierzchni najmu brutto 240 000 mi łącznej wielkości brutto 620 000 m3.
Plany na najbliższą przyszłość zakładają budowę kolejnych budynków biurowych,
w sumie 225 000 m2 GLA w 5 głównych miastach Polski.

Nasza misja

Tworzenie światowej klasy rozwiązań
projektowych dla budownictwa komercyjnego,
użyteczności publicznej oraz
zrównoważonego planowania miast.

Nasze wartości

Kładziemy nacisk na kreatywność i twórcze
myślenie. Dążymy do optymalizacji rozwiązań
projektowych. Stosujemy najwyższe standardy techniczne.
Dbamy o wysoką jakość naszych prac i terminowość ich realizacji.

Know-how

Nasza wiedza poparta jest wieloletnim
doświadczeniem i ilością zakończonych projektów.
Podnosimy swoje kompetencje, uczestnicząc
w szkoleniach oraz konferencjach.

378 777 m2 - powierzchni w 5 głównych miastach Polski

240 468 m2 - powierzchni użytkowych

+500 000 m2 - projektów w trakcie realizacji

Our Services

with holistic approach to responsible design

We offer comprehensive consulting and designer services to developers, institutional investors, public administration and individuals. We conduct professional multidimensional Feasibility Studies from Due Diligence of real estate, through analysis of the investment potential and rentability, to a proposal of an individualized architectural and urban solution. We prepare all-discipline building designs and construction documentation from the planning phase, all the way to project completion phase. We take part in both open international architectural and urban competitions as well as in specialized
contests for companies & experts in high class office & high class residential.

Complete fit-out, Interior Design & Branding Services

We are the designers of interiors - common spaces, offices, food courts, restaurants and sports facilities. Our understanding of what adds value to customer experience is essential in creating high-quality vibrant and functional environments that people enjoy. As architects with unrivalled international experience of multi-use projects our concepts are carefully crafted from an understanding of the changing needs, tastes and expectations.

Services provided for clients such as:

Projekty architektoniczne

holistyczne podejście i odpowiedzialne projektowanie

Projektowanie wnętrz

Kompleksowe wyposażenie, projekt wnętrz oraz oznakowanie biur

Konkursy

Praca konkursowa: Mieszkanie+

Mieszkanie+

Architekci: Ewa Murzyn, Agata Dac, Jan Juraszczyk, Piotr Jasiński, Katarzyna Szczotok
Lokalizacja: Polska

Podstawowym założeniem, przyczynkiem do poniższego opracowania, było wytworzenie takiej zabudowy i takich przestrzeni, które jeszcze raz zaangażowałyby swoich mieszkańców w tworzenie trwałych relacji sąsiedzkich, poczucie odpowiedzialności za ich wspólne przestrzenie, które sami będą kreować. Należało zatem przyjąć taki układ zabudowy i samego budynku, który pozwoli na znalezienie takiej przestrzeni w logicznym i naturalnym punkcie, a jednocześnie zapewni wszystkim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i prywatności.

Idea architektoniczna oraz urbanistyczna została oparta na układzie punktowych budynków mieszkalnych, złożonych z typowych mieszkań, łączonych ze sobą na planie krzyża. Podstawową zasadą jest możliwość modyfikacji takiego bloku w zależności od potrzeb – zadanej struktury procentowej mieszkań i wielkości działki oraz skali sąsiedniej zabudowy.

Zasada tworzenia takich obiektów opiera się na zestawie gotowych, podstawowych mieszkań różnych typów, które układa się wokół centralnego trzonu, pełniącego funkcję komunikacji oraz wspólnego salonu dla mieszkańców.

Takie rozwiązanie pozwala stworzyć sytuację, w której więzi sąsiedzkie będą się zacieśniały, a przestrzeń wspólna danej kondygnacji nie będzie służyć tylko komunikacji – będzie miejscem spotkań rodzin.

Konkursy

Praca konkursowa: Priekestolen

Priekestolen

Architekci: Beata Czeluśniak-Kiszka, Giovani Stevanella, Mateusz Wiąckowski, Piotr Jasiński
Lokalizacja: Norwegia

The building is situated in The Pulpit Rock (Preikestolen) in Norway, 604 meters above the Lysefjorden. The plateau is approximately 25 x 25 meter, flat where people climb and can enjoy a spectacular view of the Lysefjord and surrounding mountains. The main idea is to create a sustainable temporary place of contemplation for all people no matter what religion they confess. There will be also small shelter for climbers and the bench for sharing common time during the trip.

The inspiration for shapes comes from the nature and observation of the natural landscape for most of the year covered with glaciers and snow. Melting ice shall be read as a symbol of temporary building that will disappear during the time. The neutral shape with apsis on the corners corresponds with nature and beauty of the fjord.

There is also welcoming opening, an atrium in the middle of each building. From inside of the chapel visitors still can see the beauty of the mountains which is a natural altar for the building. When lit up at night, the semi-transparent envelopes of the cubes illuminate into its environment like a climbers tents. That is because the skin of each building has different transparency of white as the main concept.

This spiritual space inundated with daylight and has the function of a wind protection. The atrium acts also as a contemplation meeting point and communication space. There is a place for chamber gallery in the ambulatory which surrounds the atrium. In the middle of Chapel designed glass floor on the way to the altar.

The building skin facades are composed out of polycarbonate sheets / membrane on the frames of glued laminated timber. Polycarbonate panels run along the base of chapel and flooding the space with natural light during the day and transmitting light from within at night. Covered partly with a layer of fully transparent plastic membrane made by ETFE foil. There is the bench made in the white Corian.

The simple profiles of the product connections shall make the assembly procedure really quick and light. The concrete foundations can be easily transported to the site as the temporary system which with the respect to the nature do not interfere with the cliff.

Nasi Artyści

Naszą misją jest promowanie niezależnych twórców
z różnych obszarów sztuki.

Wierzymy w powiązanie działań biznesowych z działalnością artystyczną.
W CAVATINA działamy z silnym wsparciem artystów międzynarodowych, dostarczających na całym świecie niesamowite rzeźby, obrazy i instalacje.

Marzia Colonna / włoska rzeźbiarka

Urodzona w Pizie Marzia Colonna została przyjęta do szkoły artystycznej w wieku dwunastu lat.  Studiowała w Accademia di Belle Arti we Florencji. W 1970 roku przeprowadziła się z mężem do Anglii. Jej prace początkowo koncentrowały się na rysunku i rzeźbie. Pierwsza wystawa Artystki odbyła się w Londynie w Campbell i Franks Gallery w 1979 roku. Następnie jej prace nawiązywały do eksploracji ciała.

Jej prace można znaleźć zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych jak i Australii.

Pete Moorhouse / brytyjski rzeźbiarz

Peter Moorhouse studiował rzeźbę w Bristol School of Art and Design, wielokrotnie wystawiał swoje prace, prowadził wykłady oraz warsztaty rzeźbiarskie w szkołach i na uczelniach.

Pete Moorhouse specjalizuje się w tworzeniu stalowej rzeźby przeznaczonego na zewnęt. Jego praktyka rzeźbiarska obejmuje abstrakcyjną i współczesną figuratywność. Rzeźby dzielą silną minimalistyczną estetykę podkreślając formę mocnymi liniami. Rzeźby są wykończone wysokiej jakości trwałymi elementami.

Antualności

Ostatnie wiadomości o Cavatina Group

MILION METRÓW KWADRATOWYCH W KRAKOWIE
ZA SPRAWĄ kompleksu EQUAL BUSINESS PARK

21/08/2017 - Monika Sułdecka-Karas, Dyrektor Regionalny i Partner Knight Frank

Łączne zasoby biurowe Krakowa przekroczyły 1 mln mkw. – podała firma doradcza Knight Frank.

Według analityków stało się to za sprawą kompleksu Equal Business Park, którego kolejny budynek B (liczący 19 tys. mkw. powierzchni) został niedawno oddany do użytku. W czerwcu rozpoczęła się z kolei budowa trzeciego etapu kompleksu, budynku o powierzchni biurowej 23 tys. mkw. Właścicielem nieruchomości jest Cavatina, natomiast za komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza Knight Frank, będąca agentem wyłącznym przy tym projekcie.

„Trzeba jednak przyznać, że najemcy mają wysokie oczekiwania, dlatego nie zadowolą ich standardowe rozwiązania. Chcą, aby budynek wyróżniał się i tworzył zarazem przestrzeń zintegrowaną z miastem, krótko mówiąc był miejscem, w którym dobrze się pracuje. Taką przestrzeń oferuje krakowski Equal Business Park, którego Knight Frank jest agentem wyłącznym. Właśnie dobiegła końca budowa drugiego etapu, o powierzchni prawie 19 000 mkw.

Wraz z jego ukończeniem łączne zasoby biurowe Krakowa przekroczyły granicę miliona metrów kwadratowych. Cieszymy się, że mamy okazję wprowadzać najemców do tego wyjątkowego budynku, a to jeszcze nie koniec. W czerwcu rozpoczęła się budowa trzeciego etapu Equal Business Park, budynku o powierzchni biurowej 23 000 mkw.”

– mówi Monika Sułdecka-Karaś,
Dyrektor Regionalny i Partner w Knight Frank.

Contact Us

Keep in touch with one of our offices.

Kontakt:

CAVATINA GW Sp. z o.o.
Partyzantów 51
43-300 Bielsko-Biała, PL

tel. +48 33 333 91 10
biuro@cavatina.pl
www.cavatina.pl

Chcesz z nami
pracować?

cv@cavatina.pl

Wynajmij biuro:

FILIP DZIUDA
Dyrektor Obiektów Komercyjnych

tel. +48 797 995 663
filip.dziuda@cavatina.pl

Masz nieruchomość na sprzedaż
lub jesteś agentem?

FILIP DZIUDA
Dyrektor Obiektów Komercyjnych

tel. +48 797 995 663
filip.dziuda@cavatina.pl

Dział Projektowania:

PIOTR JASIŃSKI
Architekt
Dyrektor Działu Projektowania

tel. +48 33 333 91 10
architects@cavatina.pl

Dział Marketingu:

ŁUKASZ ZARĘBSKI

tel. +48 533 889 240
lukasz.zarebski@cavatina.pl

Generalne wykonastwo:

MICHAŁ STAROWICZ
Kierownik Działu Kontraktowania

michal.starowicz@cavatina.pl

BOGUSŁAW BOBEK
Dyrektor ds. Jakości

boguslaw.bobek@cavatina.pl

SEBASTIAN KULEJEWSKI
Dyrektor Inwestycyjny

tel. +48 33 333 91 10
sebastian.kulejewski@cavatina.pl

Cavatina GW Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
telefon: +48 33 333 91 10
contact@cavatina.pl

© 2017 Copyright Cavatina Group - Commercial Property / Privacy Policy