We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

Cavatina Group

|  Highest Quality  |
|  International Business  |
|  Unique Thinking  |

We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

Cavatina Group

Cavatina Group

We are a leading investor in the commercial property sector in emerging markets, seeking to generate strong capital growth and cash returns for our shareholders. We acquire lands in most representative locations and develop them into multi-functional business areas, in partnership with some of the most recognised architects, designers and operators.

O Nas

O CAVATINA Group

Grupa CAVATINA to nie tylko deweloper, ale także generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa oraz fit-out. Dodatkowo, grupa posiada własną pracownię architektoniczną, w której na co dzień pracuje blisko 100 osób w Polsce i poza jej granicami.

CAVATINA skupia aktywność w segmencie biurowym, którą realizuje pan Michał Dziuda - główny udziałowiec holdingu Murapol, jego wieloletni Prezes Zarządu, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Powyższy segment biurowy jest autorskim projektem pana Michała Dziudy, w aspekcie kapitałowym stanowi odrębne przedsięwzięcie biznesowe i jest niezależny od holdingu Murapol.

Grupa zapoczątkowała swoją aktywność w krakowskim segmencie biurowym, trójetapowym projektem Equal Business Park. Jego łączna powierzchnia najmu wynosi ponad 48 tys. m2, a następnie w szybkim tempie zwiększyła skalę aktywnych projektów do ponad 225 tys. m2 GLA. Obecnie Grupa CAVATINA jest w trakcie akwizycji nowych nieruchomości w ramach 2 fazy inwestycyjnej. Począwszy od II kwartału 2018 rozpoczyna budowę kolejnych biurowców w 5 największych miastach Polski, po których ukończeniu prognozowane jest przekroczenie przez grupę łącznego progu 525 tys. m2 GLA w odniesieniu do wybudowanych obiektów.

Powyższe tempo rozwoju grupy CAVATINA możliwe jest zarówno dzięki dużemu doświadczeniu właściciela grupy, który uprzednio w ciągu 15 lat zbudował jeden z największych holdingów nieruchomościowych w Polsce, jak również dzięki unikatowemu systemowi budżetowania pozwalającemu na osiąganie ponadprzeciętnych marż na realizowanych projektach. Powyższe czynniki w połączeniu z dysponowaniem przez grupę i jej właściciela aktywem w postaci akcji holdingu Murapol stanowiących element zabezpieczający, którego wartość przekracza 200 mln euro sprawiają, że grupa CAVATINA posiada realne możliwości realizacji swoich zamierzeń.

6

ILOŚĆ PROJEKTÓW

225

POWIERZCHNIA NAJMU W TYSIĄCACH m²

5

MIAST W POLSCE

Sprawdzony schemat działania

Grupa CAVATINA przy określeniu założeń strategii działania bazuje na modelu którego efektywność została wielokrotnie potwierdzona podczas realizacji przez jej założyciela kilkudziesięciu projektów deweloperskich, a następnie rozwinięta w ramach spółki CAVATINA, która stanowi segment wykonawczy Grupy CAVATINA i odpowiada za gromadzenie i rozwój jej know-how.

Do głównych elementów tego modelu zaliczają się w szczególności dostawy gruntu typu just-in-time.To rozumiane jest jako brak utrzymywania nieefektywnego banku gruntów, który zastępowany został umowami przedwstępnymi z odroczeniem płatności do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Drugim elementem modelu jest unikatowy system budżetowania. Charakteryzuje go niski poziom nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości i designu. Designu wyróżniającego inwestycje Grupy CAVATINA na tle konkurencji. Elementy te połączone są z przeznaczaniem podwyższonych nakładów na działania komercjalizacyjne i sprzedażowe.

Schemat działania Grupy CAVATINA zakłada dostarczenie klientowi produktu o najlepszym stosunku ceny do uzyskiwanych korzyści. Dzięki dużej skali działań Grupa CAVATINA, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej, jest w stanie dostarczyć klientowi produkt klasy A, spełniający najwyższe standardy techniczne. Powyższy schemat działania w połączeniu z dążeniem do minimalizacji poziomu fizycznego wkładu kapitałowego sprawia, że Grupa CAVATINA jest zdolna do uzyskiwania wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności oraz zapewnienia akcjonariuszom pożądanego poziomu rentowności kapitału własnego.

Strategia grupy oraz charakterystyka projektów

Strategia grupy CAVATINA zakłada budowę obiektów biurowych w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach znajdujących się w 5 największych miastach polski. W ramach realizacji powyższej strategii szczególny nacisk kładziony jest na następujące aspekty:

  • zapewnienie odpowiedniej skali inwestycji w celu uzyskania optymalnych parametrów operacyjnych i technicznych obiektów oraz optymalizacji ich budżetów kosztowych;
  • realizacja inwestycji odznaczających się atrakcyjnym designem łączącym w sobie lekkość i zalety wizualne z efektywnością ekonomiczną i zaawansowaną infrastrukturą techniczną wpływającą na wygodę i koszt eksploatacji;
  • zaoferowanie najemcom efektywnego kosztu najmu na poziomie o 10-20% niższym niż średnia cena rynkowa występująca w konkurencyjnych obiektach w danej lokalizacji w celu zwiększenia dynamiki działań komercjalizacyjnych, co realizowane jest poprzez wysoki poziom fit-outu przyznawanego najemcom.

Nasze Inwestycje

Portfolio grupy CAVATINA to projektowane
z najwyższą starannością biurowce klasy A

Equal Business Park A

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków

Projekt: Mariusz Chrobak, Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak

Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: zakończony

download pdf

Equal Business Park jest nowoczesnym i funkcjonalnym biurowcem klasy A, zlokalizowanym przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Został zbudowany na planie wielokąta, gdzie jego dłuższy bok jest równoległy do głównej ulicy. Budynek składa się z 6 kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego. Rampa wjazdowa do garażu dzieli go na dwa segmenty – północny i południowy. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku nawiązuje do tradycyjnej zabudowy miejskiej: wykształcono reprezentacyjny dziedziniec wejściowy oraz podcienia wokół powierzchni handlowych i usługowych w parterze.

Do głównego wejścia do budynku prowadzą zewnętrzne schody, znajdujące się po wschodniej części. Wejście do garażu znajduje się od strony północnej, natomiast wejście do części podziemnej - po jego wschodniej stronie. Dodatkowo, istnieją drogi ewakuacyjne przebiegające przez główne schody od strony południowej oraz korytarz ewakuacyjny.

RENT AN OFFICE
Joanna Popielarczyk - Leasing Manager

7850

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

179

MIEJSC PARKINGOWCYH

4

ILOŚĆ WIND

Equal Business Park B

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków
Projekt: Mariusz Chrobak, Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: zakończony

download pdf

Equal Business Park B, to kolejny budynek w ramach kompleksu przy ulicy Wielickiej. Pierwszy z nich, został bardzo szybko skomercjalizowany. Doceniony został jego standard wykonania, wyposażenia oraz lokalizacja.

Budynek B, stworzony na planie wieloboku, pozostaje spójny architektonicznie z poprzednim. Posiada 6 kondygnacji naziemnych, oraz garaż na poziomie -1. Lokale na parterze zostały cofnięte, względem pozostałych kondygnacji i tworzą arkady, przez co całość budynku jest bardziej atrakcyjna.

Główne wejście do Budynku B, do którego prowadzą zewnętrzne schody, znajduje się od strony zachodniej. Wejścia do garażu są od strony północnej oraz wschodniej. Dodatkowo, drogie ewakuacyjne zaprojektowano w południowych klatkach schodowych, tak także znajduje się główne wyjście ewakuacyjne.

RENT AN OFFICE
Joanna Popielarczyk - Leasing Manager +48 530 204 466 | joanna.popielarczyk@cavatina.pl

18732

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

310

MIEJSC PARKINGOWCYH

6

ILOŚĆ WIND

Equal Business Park C

Lokalizacja: ul. Wielicka, Kraków
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Przemysław Chrobak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Equal Business Park to kompleks trzech biurowców klasy A, który powstaje w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Budynek C jest obecnie w budowie i dopełni wizualnie tę część dzielnicy.

Trzecia część kompleksu Equal Busines Park zaplanowany został na planie wieloboku i składać się będzie z 4 budynków. W głównych z nich, zaplanowano 6 kondygancji, w mniejszych 4 kondygnacje naziemne. Projekt największego z budynków zakłada przechyloną, względem ulicy dojazdowej, ścianę frontową, przez co wizualnie podkreślone zostanie główne wejście do budynku.

Dzięki konstrukcji Budynku C, która opiera się na 4 strzelistych strukturach, na terenie kompleksu powstaną 3 wewnętrzne dziedzińce. Zaaranżowane zostaną one na tereny z licznymi pnączami, które stworzą zielone fasady. Skrzydła Budynku C pozwolą z kolei na wydzielenie arkad po bokach dziedzińców oraz na południowo-wschodniej fasadzie.

Garaż został zaprojektowany w kondygnacji podziemnej, a wejścia do niego będą dostępne od północno-zachodniej oraz północno-wschodniej strony.

Rent an office: Joanna Popielarczyk - Leasing Manager | +48 530 204 466 | joanna.popielarczyk@cavatina.pl

23113

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

370

MIEJSC PARKINGOWCYH

9

ILOŚĆ WIND

Tischnera Office

Lokalizacja: ul. Tischnera, Kraków
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Sergiusz Tomiczek, Katarzyna Szczotok, Jan Juraszczyk
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Biurowiec Tischnera Office zaprojektowano na planie podkowy, z dziedzińcem wewnętrznym od strony południowej. Projekt budynku zakłada garaż zlokalizowany na kondygnacjach podziemnych oraz 10 kondygnacji naziemnych. Od 3 do najwyższego piętra zaprojektowano tarasy, wszystkie od strony południowej. Biurowiec powstaje przy ulicy Tischnera z arkadami dochodzącymi do wysokości 2 piętra, które zwieńczają głównej wejście do budynku.

Na kondygnacjach podziemnych będzie znajdował się parking, który lekko rozszerzać się będzie ku północy oraz południu. Wejścia do garażu zaprojektowano od południowo-wschodniej strony.

Rent an office: Joanna Popielarczyk - Leasing Manager | +48 530 204 466 | joanna.popielarczyk@cavatina.pl

33800

m² POWIERZCHNIA NAJMU

10

ILOŚĆ KONDYGNACJI

810

MIEJSC PARKINGOWCYH

12

ILOŚĆ WIND

Lokalizacja: ul. Fabryczna, Wrocław
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Sergiusz Tomiczek, Katarzyna Szczotok
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Teren, na którym powstaje inwestycja znajduje się w dynamicznie rozwijającej się części miasta przy ulicy Fabrycznej. W pobliżu istnieje wiele budynków biurowych oraz usługowych. Carbon Towers zaprojektowano jako 2 konstrukcje. Pierwsza z nich, na planie czworoboku, liczyć będzie 3 kondygnacje. Druga, o 12 kondygnacjach (od 3 do 14 piętra) powstanie na planie trójkąta.

Zakrzywiona, szklana fasada, została zaprojektowana jako „druga skóra”. Takie rozwiązanie nada całości projektu nowoczesnego designu. Głównej wejście do budynku, znajduje się bezpośrednio do strony ulicy, w połowie osi budynku. Z kolei wejście do garażu, w głębi działki, po południowej części kompleksu.

Rent an office: Klaudiusz Pomykała - Regional Leasing Director | +48 533 889 229 | klaudiusz.pomykala@cavatina.pl

19095

m² POWIERZCHNIA NAJMU

14

ILOŚĆ KONDYGNACJI

377

MIEJSC PARKINGOWCYH

6

ILOŚĆ WIND

Diamentum Office

Lokalizacja: ul. Robotnicza, Wrocław

Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Paulina Dziuda, Katarzyna Szczotok, Katarzyna Marczykiewicz

Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Biurowiec został zaprojektowany jako budynek o solidnej strukturze o kształcie prostokąta, położony dłuższym bokiem równolegle do ulicy Robotniczej. Diamentum Office to 8 kondygnacji naziemnych oraz jedna podziemna. Parter został lekko cofnięty, w stosunku do wyższych kondygnacji. Pozwoliło to na wykreowanie naturalnej arkady, umożliwiającej przejazd na parking. Projekt szklanej elewacji zainspirowany był strukturą diamentu.

Rent an office: Klaudiusz Pomykała - Regional Leasing Director | +48 533 889 229 | klaudiusz.pomykala@cavatina.pl

9291

m² POWIERZCHNIA NAJMU

6

ILOŚĆ KONDYGNACJI

100

MIEJSC PARKINGOWCYH

3

ILOŚĆ WIND

Lokalizacja: ul. Chmielna, Warszawa
Projekt: Epstein
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects | Status projektu: w budowie

Chmielna 89 będą nowoczesnym budynkiem o wysokim standardzie wykonania oraz wykończenia. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do planowanej zabudowy tej części stolicy. Fasady dadzą wrażenie lekkości, przejrzystości oraz sprawią, że biurowiec nie będzie wyróżniał się na tle otaczającej zabudowy. Do ich wykonania zostaną użyte: stal nierdzewna lub aluminium, duże panele szklane oraz projektanci nie zapomnieli o subtelnych detalach architektonicznych.

Rent an office: Monika Rogucka - Warsaw Leasing Director | +48 506 377 022 | monika.rogucka@cavatina.pl

24560

m² POWIERZCHNIA NAJMU

14

ILOŚĆ KONDYGNACJI

114

MIEJSC PARKINGOWCYH

11

ILOŚĆ WIND

Palio

Lokalizacja: Jana z Kolna, Gdańsk
Projekt: Piotr Jasiński | Współpraca: Jan Juraszczyk, Tomasz Rosiak
Wykonawca projektu: CAVATINA Architects

Projekt na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

CAVATINA & Partners

360° design, construction & audit solutions

CAVATINA Architects powstała w ramach Grupy CAVATINA, która prowadzi działalność inwestycyjną
i deweloperską na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.
Od chwili powstania Grupa CAVATINA zrealizowała 7 projektów komercyjnych,
o łącznej powierzchni najmu brutto 240 000 mi łącznej wielkości brutto 620 000 m3.
Plany na najbliższą przyszłość zakładają budowę kolejnych budynków biurowych,
w sumie 225 000 m2 GLA w 5 głównych miastach Polski.

Nasza misja

Tworzenie światowej klasy rozwiązań
projektowych dla budownictwa komercyjnego,
użyteczności publicznej oraz
zrównoważonego planowania miast.

Nasze wartości

Kładziemy nacisk na kreatywność i twórcze
myślenie. Dążymy do optymalizacji rozwiązań
projektowych. Stosujemy najwyższe standardy techniczne.
Dbamy o wysoką jakość naszych prac i terminowość ich realizacji.

Know-how

Nasza wiedza poparta jest wieloletnim
doświadczeniem i ilością zakończonych projektów.
Podnosimy swoje kompetencje, uczestnicząc
w szkoleniach oraz konferencjach.

378 777 m2 - powierzchni w 5 głównych miastach Polski

240 468 m2 - powierzchni użytkowych

+500 000 m2 - projektów w trakcie realizacji

Usługi

- Doradzamy w procesie rozwoju, w tym: pozyskiwanie gruntów, due diligence, planowanie, projektowanie: prawne, handlowe oraz finansowe. CAVATINA & PARTNERS jako konsultanci biorą odpowiedzialność za wybór, wykonanie oraz zarządzanie projektami pozostałych członków zespołu. Współpracujemy ze sprawdzoną grupą profesjonalistów, dlatego możemy wybrać najlepszy zespół dla konkretnego projektu.

- Inwestycje w nieruchomości – prowadzimy własne projekty inwestycyjne, od pozyskania działki aż do pozwolenia na użytkowanie, odpowiadamy za due diligence, planowanie oraz osiągnięcie jak najwyższych zysków

- Rozwój nieruchomości – prowadzimy własne projekty deweloperskie od stworzenia projektu, do zakończenia budowy, zapewniamy odpowiednie due diligence, planujemy, projektujemy i zajmujemy się procesem komercjalizacji a następnie sprzedażą gotowych mieszkań lub lokali komercyjnych

- Współpracujemy w ramach projektu i w procesie budowy systemu dostawy oraz Joint Venture.

- Opracowanie projektu – odpowiadamy za analizę, badania, projektowanie graficzne i komunikację, zajmujemy się projektowaniem koncepcyjnym, projektowaniem zintegrowanym, a także projektowaniem wnętrz.

- Przygotowujemy modele BIM oraz rysunki techniczne.

CAVATINA & PARTNERS

CAVATINA & PARTNERS offers rare inhouse combination of leading design and property development experience. Our aim is to create modern buildings and everyday places for vibrant needs of people, communities and businesses. In our work we focus on innovative thinking, latest technology and sustainability.

Our portfolio of projects, range medium to large-scale developments from residential, retail to workspace.

To drive Our business forward we plan with our Partners in early 2018 to create new offices in London, Bangalore and Berlin and in the next phase New York, Amsterdam, Siena, Dubai, Xiamen and Shanghai.

Our Approach

with holistic approach to responsible design

We offer comprehensive consulting and designer services to developers, institutional investors, public administration and individuals. We conduct professional multidimensional Feasibility Studies from Due Diligence of real estate, through analysis of the investment potential and rentability, to a proposal of an individualized architectural and urban solution. We prepare all-discipline building designs and construction documentation from the planning phase, all the way to project completion phase. We take part in both open international architectural and urban competitions as well as in specialized contests for companies & experts in high class office & high class residential.

Complete fit-out, Interior Design & Branding Services

We are the designers of interiors - common spaces, offices, food courts, restaurants and sports facilities. Our understanding of what adds value to customer experience is essential in creating high-quality vibrant and functional environments that people enjoy. As architects with unrivalled international experience of multi-use projects our concepts are carefully crafted from an understanding of the changing needs, tastes and expectations.

Services provided for clients such as:

Projekty architektoniczne

holistyczne podejście i odpowiedzialne projektowanie

Projektowanie wnętrz

Kompleksowe wyposażenie, projekt wnętrz oraz oznakowanie biur

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W CAVATINIE prowadzenie odpowiedzialnego biznesu polega na definiowaniu i uwzględnianiu potrzeb naszych interesariuszy oraz współpracowników, a następnie ich wdrażaniu w strategię firmy. Nasze działania i zasady, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, są realizowane poprzez tworzenie planów i programów na rzecz bieżących oraz przyszłych inwestycji.

SZTUKA I JEJ OBECNOŚĆ W BIZNESIE

Naszą misją jest promowanie niezależnych twórców z różnych obszarów.

Wierzymy w powiązanie działań biznesowych z działalnością artystyczną. W CAVATINA działamy z silnym wsparciem polskich jak i międzynarodowych, artystów dostarczających na całym świecie niesamowite rzeźby, obrazy i instalacje.

Mała architektura to nie tylko zieleń i towarzyszące jej elementy w częściach wspólnych naszych inwestycji biurowych. Jej nieodłacznym elementem są również rzeźby.

Na naszych dziedzińcach wyeksponowane są prace artystów m.in.: z Włoch,
czy Wielkiej Brytanii (Marzia Colonna, Pete Moorhouse), a ich dzieła można znaleźć zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych jak i Australii.

Wnętrza biur zdobią również obrazy polskich artystów takich jak Jacek Yerka, czy Edward Dwurnik.

CAVATINA NON-PROFIT STUDIO

CAVATINA Non Profit Studio to profesjonalne studio nagrań. Promujemy uzdolnionych, niezależnym młodych twórców. Doceniamy ich talent i pomagamy w dalszym rozwoju artystycznym.

Muzycy mogą liczyć na naszą pomoc w formie udostępnienia profesjonalnego sprzętu do nagrań. Otwieramy nasze studio dla każdego, kto ma talent i chce się nim pochwalić szerszej publiczności. Zajmujemy się obsługą sprzętu, pomagamy w realizacji nagrań, w tym demo – które jest tak ważne na początku kariery. Co więcej, CAVATINA Non Profit Studio oferuje także darmową promocję Artystów, z którymi współpracuje.

CAVATINA FILMS

CAVATINA Film Production zajmuje się produkcją filmową na skalę międzynarodową.

Wspieramy twórców polskich oraz niezależne produkcje filmowe. Dla nas ważna jest wysoka jakość oraz idea, którą autor chce sprzedać. Znamy się także na koprodukcji i postprodukcji dźwięku, w tym nagrań lektorów, montażu efektów i edycji dialogów.
Do tej pory wzięliśmy udział w tworzeniu poniższych filmów:

  • LETARG,
  • CUMBASSIA,
  • NAJLEPSZY,
  • I ODPUŚĆ NAM NASZE DŁUGI
  • FIND FRIENDS

CAVATINA | SZLACHETNA PACZKA

Od lat GRUPA CAVATINA i jej pracownicy są czynnie zaangażowani w akcję.

"Szlachetna Paczka" to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W Naszej firmie wierzymy, że wszystkie zmiany w dobrym kierunku zaczynają się od małego kroku. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia wspieramy “Szlachetną Paczkę”, bo wierzymy, że w ten sposób możemy realnie pomóc rodzinom, które takiej pomocy potrzebują najbardziej. Szukamy ludzi, których dotknął los i jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Nasz zespół stale współpracuje z regionalnymi operatorami programu, dzięki czemu potrafimy dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

TEAM SPIRIT

CAVATINA to ludzie. Ludzie młodzi, kreatywni, którzy chcą tworzyć nową rzeczywistość. Co ważne i wspólnie spędzają czas poza godzinami pracy.

CAVATINA team spirit to nie mit, to nasza codzienność. Nasz zespół tworzą młodzi ludzie, którzy mają otwarte umysły i chcą współtworzyć firmę, w której pracują. Co nas wyróżnia? Płaska struktura, w której każdy rozwija swoje kompetencje i uczy się od innych. Każdy z nas jest indywidualną osobowością, każdy z nas jest inny, ale tezż uzupełnia pozostałych w zespole. Wspólnie pracujemy, ustalamy cele, ale też z przyjemnością spędzamy czas poza godzinami pracy.

Chcesz wiedzieć czym różnią się nasze wyjazdy firmowe od wszystkich innych? Dołącz do nas!

EQUAL BUSINESS PARK B Z PODWÓJNĄ NAGRODĄ

Tytuł “Najlepszego Obiektu Biurowego” oraz nagroda “Grand Prix” dla inwestycji Cavatiny w Krakowie - budynek B zwycięzcą I edycji plebyscytu “Atut Krakowa”.

Ogłoszenie wyników na najlepsze obiekty biurowe w Krakowie odbyło się podczas gali zorganizowanej 5 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa. Zwycięzcy zostali wyłonieni podczas głosowania online, które zostało przeprowadzone wśród firm z sektora BSS.

Ceremonię rozdania nagród poprzedziła dyskusja na temat rozwoju rynku biurowego w mieście, w której uczestniczyli deweloperzy (Marta Wybrańska z Avestus Real Estate, Radosław Jurek z Grupy Pawo), agenci biurowi (Anna Galicka-Bieda z Colliers International, Monika Sudecka-Karaś z Knight Frank i Włodzimierz Jędruszak z Fisheye Properties) oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa (Rafał Kulczycki z Wydziału Rozwoju Miasta).

Zwycięzcą w kategorii na najciekawszy obiekt biurowy w Krakowie został biurowiec Equal Business Park (budynek B), którego deweloperem jest firma Cavatina Holding. Za projekt architektoniczny odpowiadali architekci Mariusz Chrobak i Piotr Jasiński z Cavatina Architects. Otwarcie budynku odbyło się w lipcu 2017 roku, obiekt zlokalizowany jest na krakowskim Podgórzu przy ul. Wielickiej 28. Powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 23 892 m2, z czego 68,4% przeznaczone jest na funkcję biurową.

Podczas spotkania 5 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się również głosowanie na najlepszy obiekt biurowy w kategorii Grad Prix. W głosowaniu wzięły udział zwycięskie projekty z trzech wyżej wymienionych kategorii, a głosy, podobnie jak wcześniej, oddawali przedstawiciele firm z sektora BSS. Tytuł Grand Prix uzyskał biurowiec Equal Business Park (budynek B), otrzymując tym samym dwie nagrody w plebiscycie Atut Krakowa 2017. Czytaj więcej.

Ukończony w lipcu 2017 roku Equal Business Park B został doceniony przez Jury w czasie Property Design Awards 2018 w Katowicach

Gala Property Design Awards odbyła się 15 marca w Katowicach, w czasie 4 Design Days. Jury wyłoniło najlepsze projekty, które zostały ukończone do końca 2017 roku. Konkurs obejmował dwie główne kategorie: bryła oraz design - wnętrza. Equal Business Park otrzymał wyróżnienie w kategorii Bryła: Biurowiec. To kolejna nagroda, którą zdobył budynek B. Pierwszy raz obiekt został doceniony pod koniec ubiegłego roku, przez Miasto Kraków oraz Eurobuild Conferences w plebiscycie Atut Krakowa. Wtedy otrzymał tytuł Najlepszego obiektu biurowego oraz grand prix.

Takie nagrody niezwykle cieszą. Szczególnie, że jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą. To dopiero drugi budynek, który ukończyliśmy a już dostał dwa wyróżnienia i nagrodę główną. Liczymy na więcej! Szczególnie, że mamy się czym pochwalić także w Warszawie i Wrocławiu. - mówi Piotr Jasiński, Architekt, Dyrektor Działu Projektowania Cavatina&Partners.

Contact Us

Keep in touch with one of our offices.

Kontakt:

CAVATINA Sp. z o.o.
Partyzantów 51
43-300 Bielsko-Biała, PL

tel. +48 33 333 91 10
biuro@cavatina.pl
www.cavatina.pl

Chcesz z nami
pracować?

cv@cavatina.pl

Wynajmij biuro:

FILIP DZIUDA
Dyrektor Obiektów Komercyjnych

tel. +48 797 995 663
filip.dziuda@cavatina.pl

Masz nieruchomość na sprzedaż
lub jesteś agentem?

FILIP DZIUDA
Dyrektor Obiektów Komercyjnych

tel. +48 797 995 663
filip.dziuda@cavatina.pl

Dział Projektowania:

PIOTR JASIŃSKI
Architekt
Dyrektor Działu Projektowania

tel. +48 33 333 91 10
architects@cavatina.pl

Generalne wykonastwo:

MICHAŁ STAROWICZ
Kierownik Działu Kontraktowania

michal.starowicz@cavatina.pl

BOGUSŁAW BOBEK
Dyrektor ds. Jakości

boguslaw.bobek@cavatina.pl

SEBASTIAN KULEJEWSKI
Dyrektor Inwestycyjny

tel. +48 33 333 91 10
sebastian.kulejewski@cavatina.pl

Dział Projektowania:

PIOTR JASIŃSKI
Architekt
Dyrektor Działu Projektowania

tel. +48 33 333 91 10
architects@cavatina.pl

Cavatina GW Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
telefon: +48 33 333 91 10
contact@cavatina.pl

© 2017 Copyright Cavatina Group - Commercial Property / Privacy Polic