Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Spółka zależna Cavatina Holding pozyskała 116,8 mln zł pożyczki

Spółka zależna Cavatina Holding realizująca inwestycje Quorum zawarła z jednym z funduszy niepublicznych PZU umowę pożyczki na kwotę 116,8 mln zł.