Cavatina na GPW
Cavatina na GPW

Krakowski Equal Business Park w pełni skomercjalizowany. Cavatina szykuje kolejne projekty

Equal Business Park, czyli trzy obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 50 tys. mkw., został w pełni skomercjalizowany. Jest to pierwszy projekt komercyjny Cavatina Holding w Krakowie, który stworzył nową, wielofunkcyjną przestrzeń miasta. Już pod koniec 2017 po zakończeniu realizacji drugiego z obiektów kompleksu, został on nagrodzony tytułem „Atut Krakowa” Urzędu Miasta w plebiscycie na najlepszy obiekt biurowy w Krakowie zrealizowany w ostatnich 5 latach.